Gee wat God jou gee vir sy diens

Skriflesing: I Kron 29:1‑19
Teksvers: I Kron 29:5b,14,18

Dawid se hart was brandende vir die Here. Hy wil sommer ‘n huis, ‘n tempel vir die HERE bou. Dan word hy verbied en moet hy dié groot voorreg oorlaat aan sy seun, Salomo, wat ná hom koning sou word.

En dan sien ons hoe sy hart staan.. hy begin versamel en oorvloedig. Eintlik gee hy net terug! En dan volg hierdie belydenis wat ook op ons gedenksteen staan en wat die preekteks was tydens die ingebruikneming van ons kerkgebou 40 jaar gelede: “ Alles kom tog van u af en ons gee aan U wat ons van U gekry het” (I Kron 29:14). Vergelyk dit nou met ons tema en lees dan Romeine 111:33-36, veral vers 36.

Laai af