Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Titus

Die huwelik is deur God ingestel. 

Skriflesing: Gen 2:18-25; 1 Kor 7
Teksvers: Gen 2:18,21-24; Mat 19:4,5; Tit 1:6

Die huwelik is, buiten ons geloof, die grootste geskenk wat God aan die mens gegee het. Hierdie geskenk moet ons as uiters kosbaar, delikaat en wonderlik oppas en koester. Die huwelik is nie ‘n “gerieflikheidsreëling” nie. Die huwelik het nie uit ’n kultuur ontstaan nie. Die huwelik is deur God ingestel. God het uit die man, die vrou gemaak, “as sy gelyke”, “as wat by hom pas”. Die vrou is dus geensins minderwaardig teenoor die man nie. Die huwelik is daarom heilig, want dit is deur God ingestel. 

  • Die huwelik is ’n geskenk van God. 
  • Die huwelik moet heilig wees. 
  • Die huwelik is ʼn afbeelding van ons verhouding met God. 

Wedergeboorte verseker die ewige lewe

Skriflesing: Tit 3:1-11
Teksvers: Tit 3:5
HK Sondag 3

Het u al die volgende verskonings gehoor? 

  • Ons het onsself nie gemaak nie. 
  • Ek het nie gekies om gebore te word nie. 

Maar volgens die Skrif is ons geskape… 

  • As beelddraer van God. 
  • Heerser oor die aarde. 

Dordtse leerreëls hfs 3,4 par 12 

Dit is die Wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmakend, waarvan die Skrif so heer-lik spreek, wat God sonder ons in ons werk.” 

Wat het die wedergeboorte dan nou ten doel? 

Goeie werke: Sodat… of … Omdat?

Skriflesing: Titus 3
Teksvers: Titus 3:4,5 (8b)

In Luther se groot-word-jare het die Roomse Kerk, destyds die enigste kerk, doodgewoon met vrees regeer. As jy sonde sou doen was dit sonde teen die kerk. Om dit reg te maak het die kerklike amptenary dan ernstige strawwe opgelê. Dinge wat jy moes doen om alles weer goed te maak. Goeie werke. Goeie dade. Solank jy net nie in onguns by die kerk sou kom nie! Dus was dit ‘n tyd dat dominees/priesters en biskoppe en pouse gevrees is, en daarom is God ook met ‘n onheilige vrees bejeën.

Vandat Luther egter monnik geword het en in die sombere klooster van Erfurt studeer het, het hy begin twyfel of God so ongenadig en kil en hard kan wees. En dan vind hy hierdie liefdevolle God van ons teks. Hy vind dit wel eers in Romeine 1:17, maar as jy mooi lees staan dit in byna elke geskrif van die apostel Paulus.

Die vraag vandag is: Doen jy goeie werke sodat…., of omdat?

Laai af

Wedergebore in Christus deur sy Gees en Woord

Skriflesing: Titus 3
Teksvers: Titus 3:4-7
DL: Hoofstuk 5. Artikel 1-3

God se goedheid het aan die mens sigbaar geword deur die menswording van ons Verlosser, Jesus Christus. God se goedheid het verder sigbaar geword deur sy besondere liefde vir die mens. Ons is nie verlos deur iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar ons is alleen verlos op grond van God eie ontferming in Christus Jesus.

Die wedergeboorte wat Christus deur die Heilige Gees en die Woord bewerkstellig, het aan ons ‘n nuwe lewe gee. Die wedergeboorte maak dit sigbaar dat God die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort het deur Jesus Christus ons Verlosser. Die wedergeboorte bring mee dat ons bely dat ons uit genade vrygespreek is en so erfgename geword het van die ewige lewe.

Laai af