Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Job

Die evangelie sluit die hemele oop

Skriflesing: Job 12:1-25
Teksvers: Job 12:18 en 22
HK Sondag 31

Job worstel met die onreg wat hy moet verduur. Sy vriende probeer hom vertroos deur te wys dat God hom straf vir sy sonde en hy homself moet bekeer. Dan sal God genade bewys. Hierdie worsteling laat ook by ons die vraag, hoe word die hemel vir ons ontsluit? 

Is die geheim van die lewe, om God te vrede te stel en dan toegang te kry tot sy genade? 

Ons staan vanaand stil by die Heidelberger met die laaste vraag oor ons verlossing: Hoe word die hemel vir ons oop gesluit? 

God is regverdig om sonde te straf

Skriflesing: Job 34:1-37
Teksvers: Job 34:10-12
HK: Sondag 4

Is God nie onregverdig deur van ons as mense te verwag om in liefde te leef as ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat? As God dan ‘n God van liefde is, waarom wil Hy die sonde straf? Is my lewe reg voor God, en sal God my ook straf vir my sondes? 

Baie gelowiges worstel met hierdie lewensvrae, net soos Job. Hy was oortuig dat God hom onregverdig behandel en laat swaar kry sonder dat hy dit verdien… 

Ons staan vanaand stil by die dieptepunt van ons belydenis oor ons sondeskuld dat God regverdig is om ons sonde te straf. 

18 Julie Oggenddiens

Skriflesing: Job 1:1-2:10; Job 19:25,26,27; Job 42:1-6
Teks: Job 1:20,21 & 19:25-27

In donker dae is die Here steeds in beheer. Ons lewe in ‘n gebroke wêreld en die duiwel sal ons beproewings wil omdraai in versoekings! Job se lewe val op een dag in stukke, en tog kry hy die genade om sy oog op God gerig te hou. Sy dieptepunt in lyding word ‘n hoogtepunt in geestelike groei.

God se getrouheid is die anker van ons hoop

Skriflesing: Job 3:1-26
Teksvers: Job 3: 20-23

Soms voel dit asof die Here ons bo ons kragte beproef. Dit voel soms te swaar om die laste van die lewe te dra. So het Job ook geworstel met die verskriklikste beproewings wat sy lewenspad met absolute afgryse vervul het. Selfs Job se vrou hits hom aan om God te vloek en te sterf, maar by alles het Job nie teen God gesondig nie.

Ons staan vanoggend stil in ons verootmoediging as ons naspeur oor die rede hoekom daar soms swaar beproewinge oor ons lewenspad kom, by die lewe van die man uit Us wie se naam was Job, met die tema: God se getrouheid is die anker van ons hoop. Amen

Laai af

God straf ons sondes en daarin is God absoluut

Skriflesing: Job 34:10-30
Teksvers: Job 34:10b

Ons lees in 1 Kor 8:1:

1983 “Kennis maak verwaand, maar liefde bou op.”
1953 “Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig.”
NIV “But knowledge puffs up while love builds up.”

Dit is so belangrik om kennis te hê van onsself, ons eie sonde en ellende en hoe God daarmee handel en wat ons daaromtrent moet doen.

  • Sondag 2 handel oor die OORSPRONG van ons sonde.
  • Sondag 3 handel oor die OMVANG van ons sonde.
  • Sondag 4 handel oor die STRAF van ons sonde.

Dit handel hier oor die Regverdige Oordeel van God oor die mens. Job het aanhou sê dat hy onskuldig is. Job wou homself teenoor God handhaaf. Hy het al daarmee begin toe hy sy geboortedag vervloek het. Daar was redenasies met God en raad van sy drie vriende, maar uiteindelik het hulle stilgebly voor God.

Ons gaan na drie sake kyk:

1 God is nie onregverdig nie.
2 God straf die sonde.
3 God is barmhartig EN regverdig.

Laai af

Kan jou geliefdes teen gevare beskerm word?

SkriflesingJob 1
TeksversJob 1:4 en 5

Job was in sy tyd in die destydse Ooste die belangrikste man. Verder het die Here gesê dat Job se gelyke nie op aarde gekry sal word nie: “hy was vroom en opreg, hy het die Here gedien en die kwaad vermy.” Ten spyte van sy welvaart en belangrikheid, het Job die Here vroom en opreg gedien. Hy was ‘n toegewyde pa en het telkens by die Here ingetree vir sy kinders wat dalk gesondig het.

So het dit gebeur dat Job se sewe seuns om die beurt partytjies gehou het in mekaar se huise. Dan het hulle, hulle drie susters genooi om saam met hulle fees te vier. Job het dan elke keer na so ’n reeks party- tjies sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. Vroeg die môre na die partytjies het Job vir hulle almal ’n brand- offer gebring. Job het dit gedoen uit vrees dat sy kinders dalk gesondig het en God in hulle gedagtes gevloek het.

Ten spyte van al Job se versoenende optrede ter wille van én in be- lang van sy kinders, het al 10 sy kinders op een slag gesterf. Was sy optrede dan nutteloos en tevergeefs? Het die offers nie gehelp nie? Wat is dan nodig om jou geliefdes teen gevare te beskerm?

Laai af