Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Genesis (Page 1 of 7)

Terme en Voorwaardes geld

Skriflesing: Genesis 21:22 – 22:19 (2020)
Teksvers: Genesis 21: 22: 16-8
HK: Sondag 37

In Genesis 21 en 22 sien ons Abraham in die middelpunt van moeilike omstandighede. Eers die kwessie van Ismael wat vir Isak spot en Sara wat Hagar laat wegjaag. Dan die twis oor ‘n waterput tussen die veewagters van koning Abimeleg en Abraham. Meer nog die beproewing van God wat Abraham stuur om Isak op Moria te offer. 

Telkens sien ons hoe daar ‘n belofte gemaak word, ‘n eed word afgelê, daar word gesweer. Ons staan vanaand stil by die tema: terme en voorwaardes geld

God leer die mens deur alledaagse gebeure om op Sy beloftes te wag 

Skriflesing: Genesis 16
Teksvers: Genesis 16:2

1. Sara versoek haar man. 

2. Hagar verset haarself. 

3. Abram verstoot God se beloftes. 

“Toe sê Sarai vir Abram: “Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy ʼn kind in die wêreld wat my eie kan word.” 

En Abram het saamgestem met sy vrou.” 

Genesis 16:2 

Vorm en inhoud

Skriflesing: Genesis 49 (1953); Jesaja 8: 23
Teksvers: Genesis 49: 21

Ons staan stil by die seënspreuk van Jakob oor sy twaalf seuns. Jakob is hier op sy sterfbed en spreek profeties die seën uit oor wat met die nageslag gaan gebeur. Op hierdie stadium het Jakob immers homself reeds bekeer van sy jeugdige sondes en kan hy nou ten volle gehoorsaam aan die Here net uitspreek wat God wil. 

Daar is egter die groot hartseer dat sy seënspreuke ook straf uitdeel en ernstige waarskuwings gee. Wie daarna luister sal egter ook by die evangelie van genade sal uitkom. 

Geen wonder dat Jakob in die middel van sy spreuke bid: 

Op u verlossing wag ek, HERE! (vers 18) 

Die maagdelike geboorte van Jesus Christus 

Skriflesing: Genesis 3; (1953) Luk 1:26-38; Matt 1:18-25; Galasiërs 3:15,16
Teksvers: Gen 3:15
HK: Sondag 14

Wat in HK Sondag 14 geleer en bely word is vir sekere mense onaanvaarbaar omdat dit alle wetenskaplike grense oorskry. 

Wanneer ons egter die werklike diepte van sondeval sou begryp, dan sal jy ook verstaan dat slegs ‘n bo-menslike en bo-natuurlike ingrype, soos ‘n maagdelike geboorte (asook ‘n opstanding uit die graf en dood), die mens en hele skepping van daardie sonde-vloek kan verlos. 

Hemel op aarde

Skriflesing: Genesis 18:16-33
Teksvers: Genesis 18:17-19
HK Sondag 5

Die paradys is verlore, die tuin van Eden is vir die mens gesluit. Die enigste manier hoe die mens ooit weer in die hemel kan kom, is om te betaal. Maar die hemel se hek-fooie is duur. Dit is so duur, dat jy dit nie kan bekostig nie. Want die prys om in die hemel te kom, moet jy betaal met jou lewe. Nou sit die mens met ‘n geweldige groot krisis. Daar is ‘n manier om die verlore paradys terug te kry, maar die prys is onmoontlik.

Ons staan vanaand stil by Abraham se gebed vir Sodom en Gomora waarin hy pleit vir God se geregtigheid om te geskied. So sien ons hoe God weer die hemelse belofte op aarde herstel.

Christus is nie ons Idol nie 

Skriflesing: Gen 5:1-5; 6:1-8; Openb 13:11-18
Teksvers: Gen 6:5-6
HK Sondag 3
Die mens wat God geskep het na sy Beeld en gelykenis is so boos en sleg dat dit God berou dat Hy die mens gemaak het. Daar was smart in God se hart. So boos en sleg het die mens geword, dat God geen
ander uitweg sien as om die aarde met al die mense daarop volkome te vernietig nie. Dieselfde mens wat so goed en reg gemaak is, het heeltemal ontaard. Hoe sal ons tog God se oordeel kan ontvlug?
Die enigste uitweg is as God ons weer ‘n nuwe mens-heid maak.

« Older posts