Die genade-verbond roep tot gehoorsaamheid!

Lees: Genesis 15:1-21
Teks: Genesis 15:8,13,17

Op versoek kyk ons nog ‘n keer na die verbondsluiting van God met Abraham en sy nageslag. In hierdie hoofstuk is die mens die onseker een wat tekens en bewyse soek vir die beloftes van God. Hoe pateties eintlik. God is ewig getrou. Aan sy word hoef ons nooit te twyfel nie. Maar in sy genade gee hy die wat die mens vra. En later volg ook nog die besnydenis (nou die doop as teken van die verbond). Die klem in die verbondsluiting lê eintlik in die genade wat God gee en die die mens wat daardeur opgeroep word tot gehoorsaamheid.

MOEDERBELOFTE – PROTO-EVANGELIE!

Skriflesing: Gen 3:1-24; Rom 5:12-21 
Teksvers: Gen 3:15; Rom 5:14b,15 

Gen 3:15 (‘53 en ‘83) 

15a “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, 
15b tussen jou nageslag (saad) en haar nageslag. (saad) 
15c Haar nageslag (Hy) sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” 

As Genesis drie nie in die Bybel opgeskryf was nie, was die Bybel nie nodig soos wat ons dit ken en ontvang het nie. HOEKOM… 

Want die res van die Bybel handel oor die mens se sondes en oortredinge, en oor wie God is in sy Selfopenbaring en in sy genade wat Hy gedoen het om die mens te verlos. As ons Genesis drie verstaan, verstaan ons die res van die Bybel en natuurlik veral Romeine 5. 

• Satan is God se vyand en hy is werklik en bestaan. 
• Satan het die mens se hele bestaan verander…. 
• God se genade nou reeds geopenbaar in die Moederbelofte. 

PROEFGEBOD

Skriflesing: Gen 2:4b-25
Teksvers: Gen 2:16,17 

Voorregte bring verantwoordelikhede! God se genade vra gehoorsame verantwoordelikhede 

1 God skep die man Gen 2:4b-7 

2 God skep ’n tuiste Gen 2:8-15 

3 God skep ’n Proefgebod Gen 2:16,17 

4 God skep die vrou Gen 2:18-23 

5 God skep die huwelik Gen 2:24,25

Ds Gerrit Kruger 

God het geskape, gevul en gerus!

Skriflesing: Gen 1:1-2:4
Teksvers: Gen 2:4 

Die magtigste president, die rykste man, is ’n krummeltjie teen die Almagtige God se mag. Want hulle kan baie praat en dreig en belowe en niks gebeur nie. MAAR wanneer God praat, gebeur dinge. Hy het gepraat en die aarde, see en hemele is geskape. Op Sy Magswoord, gebeur dinge. 

Ons gaan na drie sake kyk! 

  • God het geskape
  • God het gevul.
  • God het gerus