MOEDERBELOFTE – PROTO-EVANGELIE!

Skriflesing: Gen 3:1-24; Rom 5:12-21 
Teksvers: Gen 3:15; Rom 5:14b,15 

Gen 3:15 (‘53 en ‘83) 

15a “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, 
15b tussen jou nageslag (saad) en haar nageslag. (saad) 
15c Haar nageslag (Hy) sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” 

As Genesis drie nie in die Bybel opgeskryf was nie, was die Bybel nie nodig soos wat ons dit ken en ontvang het nie. HOEKOM… 

Want die res van die Bybel handel oor die mens se sondes en oortredinge, en oor wie God is in sy Selfopenbaring en in sy genade wat Hy gedoen het om die mens te verlos. As ons Genesis drie verstaan, verstaan ons die res van die Bybel en natuurlik veral Romeine 5. 

• Satan is God se vyand en hy is werklik en bestaan. 
• Satan het die mens se hele bestaan verander…. 
• God se genade nou reeds geopenbaar in die Moederbelofte. 

PROEFGEBOD

Skriflesing: Gen 2:4b-25
Teksvers: Gen 2:16,17 

Voorregte bring verantwoordelikhede! God se genade vra gehoorsame verantwoordelikhede 

1 God skep die man Gen 2:4b-7 

2 God skep ’n tuiste Gen 2:8-15 

3 God skep ’n Proefgebod Gen 2:16,17 

4 God skep die vrou Gen 2:18-23 

5 God skep die huwelik Gen 2:24,25

Ds Gerrit Kruger 

God het geskape, gevul en gerus!

Skriflesing: Gen 1:1-2:4
Teksvers: Gen 2:4 

Die magtigste president, die rykste man, is ’n krummeltjie teen die Almagtige God se mag. Want hulle kan baie praat en dreig en belowe en niks gebeur nie. MAAR wanneer God praat, gebeur dinge. Hy het gepraat en die aarde, see en hemele is geskape. Op Sy Magswoord, gebeur dinge. 

Ons gaan na drie sake kyk! 

  • God het geskape
  • God het gevul.
  • God het gerus 

God is EWIG

Skriflesing: Gen 1:1-5; Ps 90:1-6; Ps 92:1-16
Teksvers: Gen 1:1 

  • God is ewig – voor die Skepping. (Genesis) 
  • God is ewig – in die Skepping. (Vanaf Genesis tot Openbaring) 
  • God is ewig – na die Skepping (In die ewige heerlikheid) 

God sien alles

Skriflesing: Gen 30: 25-43; Gen 31 :1-17,41,42; Heb 11: 21; Psalm 121:1-5 (1Pet4:19)
Teksvers: Hebreërs 11:21(Gen 47:31)

Ai, die arme ou Jakob darem. Hy het vir homself soveel moeilikhede op die hals gehaal. Sy eie planne skelmstreke het hom niks anders as stres en sorge besorg nie en vir sy huisgesin nie goed gedoen nie. Die onreg van die skelmstreke teenoor hom gepleeg het dit nie juis makliker gemaak nie. Ons hoor dat die twintig jaar vir Laban vir hom tog ook moeilike tye was. Die teksgedeelte leer ons egter dat geen onreg teenoor hom gepleeg ooit God se oog ontgaan het nie. En vir God se kinders in die wêreld van onreg en korrupsie geld dit as ‘n troosvolle boodskap.

Nota: In Gen 47:31 lees ons dat Jakob in aanbidding buig oor die koppenent van sy bed., terwyl Heb 11 meld dat hy aanbid oor die knop van sy staf. Die verskil kom in Hebreërs wat aanhaal uit die LXX wat ’n ander lesing het as die MT van die Ou Testament. Die stamwoord is dieselfde, die klinkers verskil. (matê = staf en mitah = bed). Dit maak aan die wese van die saak geen verskil nie. In beide lesings gaan dit immers daaroor dat Jakob aan die einde van sy lewe/ in sy ouderdom ’n dankbare aanbiddende houding in onderwerping aan die wil van God ingeneem het.

Laai af