Respekteer Godgewilde gesag

Skriflesing: Numeri 12
Teksvers: Numeri 12: 2,9

Die aanvaarding van gesag oor ‘n mens, is nie sommer iets wat van-selfsprekend kom nie. Normaalweg sal ‘n mens graag sy eie idees en verwagtings probeer bevorder tot sy of haar eie voordeel. In hierdie hoofstuk kom dit na vore dat Mirjam en Aäron nie soseer teen Moses se huwelik met die Kussitiese vrou was nie, maar eerder naywerig was op sy Godgegewe en Godgewilde leiersposisie.
Aangesien Mirjam die een is wat gestraf is, was sy vermoedelik die aanhitser om teen Moses se gesag in opstand te kom. God se antwoord op Mirjam en Aäron se opstand teen Moses is iets beson-ders. Dit kom eintlik daarop neer dat hulle hulle teen die Here se wil en bepalings verset het.
Mag jy groei in jou onderwerping aan alle gesag wat deur die Here bepaal is, sodat daar in jou lewe en in ons land die nodige vrede mag wees.

Laai af