Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 2

Die Wet

Skriflesing: Gal 3:1-4:7
Teksvers: Gal 3:10-13, 25

Gal 3:25
“Ons is nie meer onder ’n tugmeester nie.” (1953)
“Ons staan nie meer onder toesig van die wet nie.” (1983)
“Ons staan nie meer onder die toesig van ’n oppasser nie.” (2020)

Verlossing kan nooit kom deur die onderhouding van die wet nie. Dit is omdat niemand die wet volkome kan onderhou nie, behalwe Jesus Christus wat self volkome mens was, maar sonder sonde.

  • Die wet leer aan ons hoe om te lewe.
  • Die wet eis gehoorsaamheid.
  • Die wet lei ons na ’n dankbare lewe.

Die rol van die Wet in die vrug van die Gees

Skriflesing: Galasiërs 3:21-4:7 en 5:6
Teksvers: Galasiërs 3:24-26
HK Sondag 2

Daar is verskeie vertalings vir die woord wat hier in die Grieks gebruik word as Paulus die wet beskryf as ons ‘oppasser of tugmeester’. Sommige vertaal dit selfs met ‘skoolmeester’, en dan verstaan hulle ‘n kwaai skoolmeester met ‘n lat in die hand! Die Griekse woord hier gebruik is “paidagogos” en herinner aan ons woord ‘pedagoog’ wat opvoeder beteken. ‘n Skoolmeester is immers ‘n pedagoog en daarom is een van die vakke op onderwyskollege juis pedagogiek of opvoedkunde!

Gevolglik is die wet van die Here vir baie mense hier ‘n swaard wat heeldag oor jou kop hang. Pasop dat jy nie skeeftrap nie!

Is dit werklik wat Paulus bedoel? Moet mense wat deur die Gees lewe en vrugdra die heeldag in vrees lewe?

Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde

(Last updated on Februarie 14th, 2020)

Skriflesing: Matteus 5:17-48
Teksvers: Matteus 17-19
HK: Sondag 2

‘n Mens kan jou maklik misgis met die wet… Baie Christene verklaar met groot bravade dat die wet geen betekenis of plek meer het in Christus nie, maar helaas.

In Christus spreek die wet nog baie skerper. Jesus wys ons deur die vervulling van die wet hoe gebrek-kig ons begrip van die wet en daarmee van die liefde is.

Ons staan vanaand stil by die tema: Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde.

Laai af

‘n Lewe in totale Kontras!

Nagmaal


Skriflesing: Efes 5:1-20
Teksvers: Efesiërs 5:8
HK:Sondag 1 vr 2

Die Kategismus word ingedeel in drie dele – nogal volgens die antwoord op vraag 2. In kort: Ellende – verlossing – dankbaarheid. Ons teks het ‘n soortgelyke indeling. Was, is en word/wees. Verlede, hede, toekoms. En alles in die konteks van hierdie driedeling het te make met die kontras tussen lig en duisternis.

Nou vra ons voor én by én na die Nagmaalviering die vraag, of jy en ek dieselfde mens gaan wees, gaan bly, wat ons was voor die nagmaal…? Of gaan ons die verandering sien en soek en probeer leef? Ons kan tog nie dieselfde mens bly na so ‘n wonderlike evangeliese belewenis soos die Nagmaal van ons Here Jesus nie!

Laai af

Erfsonde en die gevolge vir die mens

Skriflesing: Romeine 5
Teksvers: Rom 5:12-14
DL: Hoof 3 en 4: Punt 1-3
HK: Sondag 2-4

Die Dortse Leerreëls (DL), hoofstuk 3 en 4 handel hoofsaaklik oor drie aspekte, nl:

  • Die verdorwenheid van die mens,
  • Die bekering tot God en
  • Die wyse waarop die bekering tot God plaasvind.

In die prediking sal daar vanuit Romeine 5 na die erfsonde en die gevolge vir die mens gekyk word. Die reformatoriese kerke wat die erfsonde bely, staan teenoor mense wat:

  • Glo dat die mens van nature goed gebore is
  • en teenoor mense wat dink dat die bose wat in die mens se hart is, bloot aangeleerde slegte gedrag is.

Voordat ‘n gelowige kan smag na verlossing, is dit nodig om eers te weet hoe gebroke die mens sonder Jesus Christus is.

Laai af