Iets rondom die Gereformeerde Kerk Elandskraal…

`n Pragtige gemeente aan die hange van die Magaliesberg. Die kerkgebou is gebou op die plaas, Elandskraal, na afstigting met Rustenburg (Vandaar die naam ‘Elandskraal’, nie ‘Mooinooi’ nie. Die plattelandse dorpie het eers later rondom die kerk en skool ontwikkel). Aanvanklik was dit `n sterk boerderygemeenskap, maar met die koms van die myne, het die omgewing al meer na `n myngemeenskap omvorm. Toerisme vorm ook `n gedeelte van die omgewing se ekonomie, met die bekende ATKV Buffelspoort, ‘n paar kilometer daarvandaan. 

Tans bestaan die gemeente uit 154 belydende lidmate en 56 dooplidmate. Meeste lidmate is op 1 van die 3 myne werksaam (veral by die myngroep, Sibanye), met nog net ‘n handjie vol boere (lett.) en enkele lidmate wat in groter omliggende stede werksaam is. Wat die gemeenteprofiel betref, is daar ‘n redelik eweredige verspreiding van lidmate tussen die verskillende ouderdomsgroepe. 

Die laaste tien jaar het die gemeenskap baie moeilike tye ervaar: 3 geweldadige stakings in 2012, 2014 en 2016, met allerlei herstrukturerings en afleggings as die direkte gevolg daarvan. Met Sibanye se oorkoop van Lonmin is sommige se posvlakke afwaarts aangepas en salarisse besnoei. Al hierdie verwikkelinge het ‘n geweldige impak op die gemeenskap, en ook op ons gemeente gehad (veral in lidmaattal). Tog was en is die genade van die Here groot deurdat Hy ons in alles en deur alles tot sover gedra het en nog sal dra. Ongelukkig het hierdie krisisse ook sy skadukant met allerlei sosiale probleme soos werkloosheid, drank- en dwelmmisbruik en gebroke huisgesinne. Tans dra die diakonie by tot die salaris van `n maatskaplike werker om die nood te help aanspreek, aangesien meeste mense dit nie kan bekostig om na stede te gaan vir hulp nie. 

Covid het natuurlik ook sy tol geëis. Maar met die genade van Bo kon ons afsluit met ‘n lekker “Bosveld-ete” vir die gemeente en gemeenskap. Ons kon die jaar ook begin met ‘n paar lekker aksies vir die jeug. Die gemeente het ‘n baie hegte en betrokke bejaarde groep wat voor covid, gereeld bymekaar gekom het. Dit bly steeds die gemeente se roeping om ‘n lig en sout te wees wat die hoop en genesing wat Christus bring, aan ons omgewing uit te dra. 

Ietsie oor die predikantsgesin… Ekself, het opgegroei in die Noorde van Pretoria, te Sinoville/Magalieskruin. Vandaar, Potch toe, waar ek gestudeer en my Spreukevrou, Christa, ontmoet het. Sy het in Lichtenburg gematrikuleer en is tans by Sasko-Brits werksaam as rekenmeester. Ons eerste gemeente was Bethal waar ons bedien het van 2004-2008. Daarna, na Komatipoort van 2008-2012 en van 2012 tot op hede, werk ons in Mooinooi. Die Here het ons geseën met 2 seuns, Jano(15) en Handre(13), beide leerlinge aan die Hoërskool Brits. Hulle doen graag atletiek, speel hokkie en krieket. As gesin is ons lief vir die natuur en as `n geleentheid hom voordoen, geniet ons dit om Drakensberge toe te gaan. Dis ons lewe om die Here te dien en dis vir ons lekker om dit saam met ander gelowiges te doen. Baie dankie vir die voorreg om die Woord en sakrament van ons Here aan u te bedien. 

Ds Nelius van Rooy 

“Nie in die wit paleise”

– NP Van Wyk Louw 

Nie in die wit paleise nie
wou Hy (uit soewereine wil)
tot ons soort staat gebore word;
maar, waar die Kuise en die Arme stil
en buite die hotel se poort
verniet loseer het in die stal,
het Hy, Visarendjie van God,
in ons benoude vlees geval.
Die eerste oë wat Hom sien,
was skaapwagters vol strooi en stof;
kras manne wat in skerms woon
en ruik na bok en rook en mof;
ná baie dwaal en baie soek
en selfs digby Herodes vra! –
kom eindelik die Wyses tóg
met goud en wierook agterna.


Hy het sy eerste kern gekies
nie uit geleerdes in die Skrif
of dié wat hande en borde was
met koue voorgeskrewe drif;
maar vissers en ‘n tollenaar
die ‘t Hy geroep met sagte groet:
manne met harde hande en sweet
en eelte, en ‘n oop gemoed.


En toe Hy sy groot net uit laat gooi
regs van die boot en links en regs,
het Hy ingesleep: ‘n vreemde prooi –
‘n visvangs soos die óú Wet slegs
in skaam vermoede kon vermoed – :
melaats, besete, ryk of klein;
sondaars van elke kleur en geur,
maar in sy glimlag, skielik: rein.”

So is ek gedra in my stryd met Covid-19

Na my huisbesoek by ondergetekende lidmate van wyk C08, waarin ons die Here gedank en geloof het vir sy genade en versorging, het ek vir Frikkie gevra om iets op skrif te stel.

Sy getuienis betreffende die liefdevolle ondersteuning van sy wyk en die res van die gemeente was opvallend en wil ek graag as aanmoediging vir die res van die gemeente hier deel.

(Ds Maarten)

2 Kor 12:26 “As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.”

So is ek gedra in my stryd met Covid-19

(Aug 2020)

Die lyfseer, kortasem en hoofpyn, so tiperend, was my voorland, en die toets het dit wat ek instinktief geweet het, bevestig. Koud en klinies was die dokter se opdrag: jy word opgeneem.

Dit was ʼn skok ja, maar ons weet ons hulp is van die HERE, ons sal geen onheil vrees nie. Uit Sy hand ontvang ons dag-vir-dag die goeie, maar ook die onvermydelike van hierdie lewe, laat Hy toe om ons te louter en te suiwer vir Sy Koninkryk.

Die dae in die hospitaal was uiters lank en onpersoonlik, maar ek volg instruksies getrou. Maar ure se moedeloosheid oor die onmagtigheid wat my soms soos ʼn kombers wou vers-moor, het my elke keer opnuut laat soek na God en het Hy my versterk op sy tyd.

Toe ek uiteindelik weer kon kommunikeer bring die selfoon talle boodskappe en oproepe, ʼn inspirasie wat toe só nodig was. Baie belangrik was die persoonlike oproepe van ons leraars. Woorde van bemoediging en ook die wete dat hulle omgee vir ons was meer as goud werd .

Baie dankie aan al die lede van ons wyk se whattsapp-groep wat ons ondersteun het en ook vir ons gebid het. Aan al die gemeentelede wat vir ons gebid het, baie dankie vir julle en dat julle vir almal wat dit nodig het, bid. Dankie vir die blomme en kos wat aangedra is!

Aan my wederhelfte van 49 jaar, baie dankie ook vir jou gebede en versorging toe ek kon huis toe kom.

Die belangrikste van alles en almal is GOD ons Hemelse Vader wat ons elke dag bestuur en dat Sy Heilige Gees ons lei en bewaar. Aan U, ons Vader, al die eer, die lof, die dank en die aanbidding.

Frikkie (en Poppie Brits) Wyk C08

2 MILJOEN BYBELS PROJEK

2 Kor 2:14 “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur.”

Die doelstelling van die Bybelgenootskap van SA (BSA) is “om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate, sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.”

Ter viering van die BSA se 200 jarige bestaan word R200m ingesamel om 2 miljoen stelle Bybels en Bybelgebaseerde geletterdheidboekies gratis aan mense beskikbaar stel wat dit nie kan bekostig nie.

GK Centurion het die 2020 Bybelprojek in Okt 2019 geloods met die doel om R100 000 in te samel en aan die einde van Feb 2020 is alreeds R60 000 aan die Bybelgenootskap oorbetaal. Ons loof en dank die Here daarvoor!

Ons wil u weer aanmoedig om die projek te ondersteun deur of kontant in die wit kassies (met die bogenoemde kenteken op) by die deure te gooi of in die GKC se rekening in te betaal met verwysing “Bybelgenootskap”.

Beywer julle veral deur prediking, Bybelstudie en doelgerigte gebed vir ‘n persoonlike verhouding met die Here, sodat Hy deur ons die kennis van Christus versprei en ons aktief deel sal wees van Sy triomftog. Beywer julle daarvoor dat die Here waarlik ‘n realiteit in julle lewe sal wees sodat watter bedrag julle ook al gee, dit sal wees uit ‘n blymoedige hart en uit ywer vir God se Koninkryk.

Hennie Dekker van die BSA gaan op 1 Maart na afloop van die aanddiens in die Geestelike Opbou met ons gesels oor die BSA se 200 jaar bestaan, werksaamhede en die 2 miljoen Bybelprojek.

Die Evangelisasiekommissie