Jesus Christus is ons Here!

Skriflesing: 1 Petr 1:17-21; 1 Petr 2:9
Teksvers: 1 Petr 1:17-21; Joh 20:28
HK: Sondag 13

Met watter respek en gesindheid en kennis praat jy oor God? Ons hoor so baie vandag, dat selfs Christene en gelowiges, met.., oor en van God praat, asof God hulle maatjie is, hulle aardse vriend, iemand met wie hulle baie familiêr kan raak. Daarom hoor ons dat mense van God praat as….

 • Die Oubaas daarbo…
 • Die Grootbaas…
 • Die groot Oom….
 • Ons Pappie…
 • Van Jesus Christus as ons Boetie…

Lev_11:44 “Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig…”

Ons gaan na drie sake kyk:

 1. Ons noem God ons Vader.
 2. Ons noem Jesus Christus die Eniggebore Seun van God.
 3. Ons noem Jesus ons Here.

Laai af

Soos goud gelouter!

Skriflesing: 1 Petrus 1:1-12
Teksvers: I Petrus 1:6,7

Dit is nogal ‘n hele proses om die goud uit die gouderts te haal. (1 metrieke ton erts lewer net tien gram suiwer goud!)

In kort gebeur die volgende: Nadat die erts fyn gemaal is word dit met water (deesdae ook met sianied in die oplossing) gemeng om geskei te word. Met die hulp van sinkstof word die goud uit die oplossing gehaal en die residu word met verdunde swaelsuur behandel om die ander metale te verwyder.

Die ru-goud (staafgoud) word na die raffinadery gestuur waar dit in die smeltkroes van tot 1150 grade C verhit word om dit nog suiwerder te maak – die louteringsproses! In die proses dryf die metaalchloriede bo-op die goud en kan maklik afge-skep word. Elke keer wat die proses herhaal word, word die goud suiwerder, om so 9, 18, 24 karaat of selfs beter goud te verkry.

Laai af

Die gelowige se roeping in’n bose wêreld

Skriflesing: 1 Pet 2:11-17
Teksvers: 1 Pet 3:8-12

 1. Die wêreld waarin ons geroep is. Die apostel Petrus skryf vir “vreemdelinge en bywoners” wat ter wille van hulle geloof ly. Die mens wat in Christus verlos is, gaan ʼn vreemdeling wees in die wêreld en ter wille van Hom gespot word. Die wêreld se stryd teen die kerk duur al vanaf die sondeval voort tot vandag toe.
 2. Die inhoud van ons roeping. Petrus sê egter ons is geroep om in hierdie bose wêreld in liefde te lewe. Dit geld in die eerste plek vir medegelowiges onder mekaar in die kerk, maar dit sprei ook uit na buite om selfs die mense wat jou kwaad aandoen, te seën.
 3. Die seën op ons roeping. Hierdie roeping behoort die gelowige vol te staan sodat ons die seën van God kan erf (v. 9). Hierdie erfdeel is in die eerste plek die ewige lewe wat ons deur genade alleen van God af ontvang, maar gedeeltelik word die seën in hierdie wêreld reeds sigbaar in God se teenwoordigheid ten midde van ons swaarkry.

Laai af

Satan dink hy is ’n leeu wat kan oorwin, Christus is die leeu wat oorwin het!

Skriflesing: 1 Petr 5:1-14; (Gen 49:10-12; Open 5:5)
Teksvers: 1 Petr 5:8

Is jy elke dag waaksaam en wakker? Is jy waaksaam teen die duiwel, die Satan? Die Satan is elke dag hard besig om die mense en veral die Christene te verlei en te mislei, sodat hulle van God afvallig sal word.

Ons gaan na die volgende sake kyk:

 1. Satan dink hy is die leeu wat kan oorwin.
  • Respekteer Satan, want hy is gevaarlik.
  • Herken Satan, hy doen homself voor as die Engel van die lig.
  • Weerstaan Satan.
 2. Christus is die Leeu wat oorwin het.

Laai af

Eenmaal ‘n kind van God, altyd ‘n kind van God: Waar of vals?

Skriflesing: 1 Petrus 5:10
Teksvers: 1 Petrus 5:10

Kan dit wees dat iemand verlore kan gaan wat werklik tot geloof in die verlossing in en deur Jesus Christus gekom het? Paaie loop uiteen in die geloofswêreld oor volkome geloofsekerheid en blywen-de geloofsekerheid. Waarom is daar uiteenlopende beskouinge oor geloofsekerheid? Die rede kan gesoek word in die verskil in beskou-ing oor Wie God is en in die beskouing oor wie die mens is, asook waartoe die mens in staat is na die sondeval.

Is daar iets goeds in die mens self? Is die mens in homself in staat om in die geloof enduit te kan volhard? Of is dit eerder God wat met die gelowiges enduit volhard?

Het jy geloofsekerheid? Op grond waarvan het jy hierdie sekerheid? Of aan die ander kant wat is dit wat jou laat twyfel?

Laai af