Jesus Christus is ons GROOT Hoëpriester

Skriflesing: Heb 4:14-5:10
Teksvers: Heb 4:14,15; 2 Kor 5:21; 1 John 3:5; 1 Pet 1:19
HK Sondag 14

Jesus Christus het ook die menslike natuur aangeneem deur soos ‘n mens gebore te word en waarlik self mens ook te word. Hy is gebore uit die maagd Maria. Maar Hy kan alleenlik ons Middelaar wees omdat Hy waarlik God en mens is, SONDER SONDE!

  • Die Hoëpriester was ‘n mens met sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was sonder sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was volkome Heilig.

Verwag ontsettende lyding, maar vertrou altyd op God!

Skriflesing: 1 Petrus 4:12-19
Teksvers: 1 Petrus 4:19

Elke kind van God wat gehoorsaam en heilig voor God lewe, verduur lyding vanweë hulle christenskap. Dit is omdat mense die evangelie en God teenstaan, weerstaan en verwerp. Dit is die lyding waarvan daar gepraat word in die voorafgaande deel van Petrus. Maar in hierdie gedagte-eenheid wat ons gelees het, hoor ons van die vurige lyding wat die hele of volle kerk van die Here sal tref. Dit is nie net persoonlike swaarkry en lyding nie, maar ’n offisiële lyding van die owerhede wat oor die hele kerk sal kom, maar natuurlik ook persoonlik oor elkeen. 

Ons gaan na vier sake kyk: 

Verwag lyding. 1 Petr 4:12 

Verbly jou in lyding. 1 Petr 4:13-14 

Verstaan jou lyding. 1 Petr 4:15-18 

Vertrou jou lewe in jou lyding aan God toe. 1 Petr 4:19 

Noag se ark is simbolies van die doop van God se genade

Skriflesing: 1 Petr 3:13-22
Teksvers: 1 Petr 3:20

Die simboliese betekenis van die ark wat Noag gebou het, is baie meer as net ‘n blote boot waarop diere en agt mense gered is van ‘n watermassa. Dit is ook ‘n teken van die doop. Die formuliergebed by die doop lui as volg: “U het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin – agt mense – deur u groot barmhartigheid gered en bewaar;…waardeur die doop afgebeeld is.”

Noag se ark was ….

  • ‘n gehoorsaamheidsdaad 1 Petr 3:20
  • ‘n waarskuwingsdaad 1 Petr 3:20
  • ‘n reddingsdaad 1 Petr 3:20

Wees bly oor beproewings met Hoop deur Geloof in die Liefde

Skriflesing: 1 Petrus 1: 1-25
Teksvers: 1 Petrus 1:6-9

Geloof, Liefde, Hoop… Dit is drie terme wat deurgaans in die Nuwe Testament soos ‘n refrein herhaal in feitlik elke Bybelboek. Dit is veral in die Pauliniese briewe baie pertinent, en die bekendste aanhaling sekerlik uit 1 Korintiërs 13. Die wyse waarop Paulus hierdie begrippe gebruik, het telkens ‘n klemverskuiwing.
Dit geld ook vir die briewe van Petrus en Jakobus. Hier in 1 Petrus 1 staan die drie begrippe sentraal in die oproep van Petrus aan die gelowiges in die verstrooiing. Ons staan vanoggend stil by die blydskap van ons beproewings wat ons met Hoop aanpak, deur die behoud van ons geloof in Jesus Christus, in die vaste versekering van Sy Liefde. Amen