Gebed is aanbidding

Skrifgedeelte: Ester 4:1-17
Teksverse: v.16
HK: Sondag 45

Die afgelope week is die VSA se kongres geopen met ‘n gebed aan die “monotheistiese god, brahma en god wat baie mense ken aan verskillende name en baie verskillende dinge” en afgesluit met die woorde: “Amen and a women”.

Om te bid is nie maar net om te bid nie! As ons bid is daar baie meer in as net om ‘n godsdienstige plig te pleeg. Om te bid is om te aanbid!

Ons staan vanaand stil by Sondag 45 van die HK met verwysing na gebed soos verhaal in Ester met die tema: Gebed is aanbidding

Amen