Die “Waarheid” oor die leuen oorwin die leuen oor die waarheid

Skriflesing: 2 Tess 2
Teksvers: 2 Tess 2:9-13

God openbaar dat die eindtyd, met die verskyning van die wet-telose, gepaard sal laat gaan met groot magsvertoon en aller-hande vals tekens en wonders. Verder sal daar skrikwekkende misleiding van dié wat verlore gaan plaasvind.

Dit sal alles gebeur omdat die ongelowiges nie die waarheid van die Woord van die Here aanvaar het nie. Hulle wou ook nie die redding in Jesus Christus aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling sal oorgee en sal veroordeel. God gee die ongelowiges oor om die leuen van die Satan as die waarheid te glo.

Diegene wat die Here lief het en uitverkies het, sal egter gered word. Hierdie redding is alleen moontlik deur die werk van die Heilige Gees vir elkeen wat in die Waarheid, Jesus Christus, glo.

Laai af