Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 11

Die Naam van die HERE red 

Skriflesing: Handelinge 3:1-26
Teksvers: Handelinge 3:6 en 16
HK: Sondag 11

In ‘n naam sit baie meer as net ‘n persoon se herkenning. Ons onthou nie eens altyd mense se name wat ons ontmoet nie. Ander name kan ons weer nie sommer vergeet nie. 

As dit egter kom by die Naam van die HERE, dan is dit baie duidelik dat daar iets uitsonderlik aan die HERE se Naam is. Sy Naam is gekoppel aan Sy wese. Die Naam van die HERE beskryf sy Persoon. So leer ons die HERE ken as “Ek is”. 

Vanaand staan ons stil by ons belydenis van die Naam Jesus, wat Verlosser beteken. 

Jesus is meer as net ons hoop, Hy is ons Enigste Verlosser

Skriflesing: Lukas 24:13-53
Teksvers: Lukas 24:21
HK: Sondag 11

Mense kan baie maklik moed verloor veral wanneer dinge nie uitwerk soos hulle gedink het nie. Dit is presies wat gebeur met die twee Emmausgangers. Hulle is oppad huistoe, en het gehoop dat Jesus die ware Verlosser is.

In die Heidelberger bely ons egter veel meer as net om te hoop: elkeen wat die Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is.

Laai af

Jesus Christus – enigste en volkome Verlosser

Skriflesing: Handelinge 4:1-22
Teksvers: Handelinge 4:12
HK: Sondag 11

Die Heidelbergse Kategismus handel oor God die Seun en ons verlossing (Sondag 11 tot Sondag 19).
Die Seun van God word Jesus genoem, wat Verlosser beteken. Dit is immers Hy alleen wat ons van al ons sondes volkome verlos. Daar is daarom by niemand anders enige saligheid te soek of te kry nie.
Die wat egter meen dat hulle, hulle saligheid en redding by of deur iemand anders of by hulleself of iewers anders kan vind, verloën Jesus Christus as die enigste Verlosser.
Daar is slegs een van twee dinge moontlik: of Jesus het nie volko-me verlossing bewerkstellig aan die kruis nie, of Hy het volkome verlossing vir ons bewerk, wat ons maar net in ‘n ware geloof ons eie kan maak.

Laai af