Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Miga

Profesie van Jesus se geboorte!

Skriflesing: Miga 5:1-14
Teksvers: Miga 5:1 Mat 2:6

Miga 5:1-5 is definitief ‘n profesie wat dui op die Messias, Jesus Christus se geboorte. God het die klein dorpie van Betlehem uitgekies as die geboorteplek van die Messias. Klein, nederig en tog die totale omwenteling vir God se kinders. 

  • Betlehem ‘n klein dorpie met groot bete-kenis. 
  • Betlehem ‘n klein dorpie waaruit ‘n leier voortkom. 
  • Betlehem ‘n klein dorpie waaruit ons Herder kom. 

Wat God beloof, word waar

Skriflesing: Miga 4:1 tot 5:14
Teksvers: Miga 5:1

In die profesie van Miga openbaar die Here Homself as die Een wat oordeel en genade betoon. Aan die een kant profeteer Miga dat oordeel op oordeel oor die inwoners van Samaria (10 stammeryk) en Jerusalem (2 stammeryk) gaan kom. Aan die ander kant kondig die Here genade, onverdiende genade, red-ding, vrede en uitkoms vir sy kinders aan.

Die klimaks van die Here se genade word gehoor in die woorde van Miga 5. Daar staan in vers 1 dat daar in Betlehem ‘n redder gebore sal word. Hierdie belofte het in Matteus 2 in vervulling gegaan met die geboorte van Jesus Christus in die stad van Dawid.

Advent (die weke voor Kersfees) hou in dat ons, ons verbly oor die Here wat nie sy beloftes vergeet nie. Hy is getrou en Hy sal al sy beloftes in vervulling laat gaan.

Laai af

Berou oor sonde word sigbaar

Skriflesing: Miga 1
Teksvers: Miga 1:10-16

Is dit nodig dat jy jou berou oor jou sonde sigbaar sal maak? Indien jy wel berou het oor jou sonde, hoe maak jy dit sigbaar?

In hierdie hoofstuk kla die Here vir Israel aan, oor hulle voortgaan- de en volhardende sonde. Hy spreek ‘n oordeel oor hulle uit oor al die uitdagende en openlike sonde wat hulle gepleeg het. Die tyd van genade is verby. Die ballingskap gaan plaasvind. Daarom kom die Here in vers 16 en sê:

“Skeer ’n kaal kol op jou kop, skeer ’n kaal kol op jou kop soos dié van ’n aasvoël, want dié oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word.”

In daardie tyd was berou, smart, verootmoediging en sonde bely- denis onder andere sigbaar gemaak deur die skeer van hare.

Mag jy jou opregte berou oor jou sonde gebrokenheid in jou woor- de en dade sigbaar maak.

Laai af