Jesus Christus is ons GROOT Hoëpriester

Skriflesing: Heb 4:14-5:10
Teksvers: Heb 4:14,15; 2 Kor 5:21; 1 John 3:5; 1 Pet 1:19
HK Sondag 14

Jesus Christus het ook die menslike natuur aangeneem deur soos ‘n mens gebore te word en waarlik self mens ook te word. Hy is gebore uit die maagd Maria. Maar Hy kan alleenlik ons Middelaar wees omdat Hy waarlik God en mens is, SONDER SONDE!

  • Die Hoëpriester was ‘n mens met sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was sonder sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was volkome Heilig.

Jesus Christus het waarlik mens geword en is sodoende die volkome Hoëpriester wat ons nood verstaan

Skriflesing: Hand 2:7-18
Teksvers: Hand 2:17
HK: Sondag 14

Ons kan Jesus nie leer ken deur middel van … karakterontleding, historiese navorsing, of ’n sielkundige ondersoek, of evaluering nie.

Ons kan Jesus nie in menslike kategorieë plaas soos bv die vier temperamente nie nl. choleries, sanguinies, melankolies en flegmaties nie.

Ons kan Jesus nie probeer ontleed as ‘n historiese figuur met hierdie en hierdie en hierdie eienskappe nie.

  • Hoekom kan ons dit nie doen nie?

Want Jesus Christus was terselfdertyd, waarlik God, en waarlik mens. 1 Joh 5:20; Heb 2:14

MAAR JESUS CHRISTUS KEN ONS VOLKOME!

Omdat Hy waarlik mens was, is “Hy ons Middelaar wat met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek.”

Laai af