Wat nog?

(Voorbereiding)

Skriflesing: Jesaja 5:1-30 
Teksvers: Jesaja 5:4 

Ongeveer een hele honderd jaar v  r die ballingskap na Babel is Jesaja geroep as profeet in Juda. Sy opdrag is om te waarsku en te roep tot bekering. In terme van die tema van 2022 (Vrug van die Gees) en die voorbereiding van die nagmaal volgende week, is dit heel gepas om onsself te toets aan die vermanings van Jesaja 5.

Vermanings in liefde gedoen soos hier is altyd bedoel as God se genade. In genade word ons ook v  r die nagmaal vermaan om onsself onder loep (vergrootglas) van God se Woord te stel, voordat ons aan die nagmaal gaan. Anders eet en drink ons mos ‘n oordeel oor onself!

Uit die droë stomp sal daar vrugte kom

Skriflesing: Jesaja 11:1-16
Teksvers: Jesaja 11:1

Die vyeboom word vervloek en verdroog omdat dit nie vrug dra nie. Tog is daar profeties uit die geskiedenis ook ‘n dieper betekenis aan ‘n droë stomp uit die geslag van Isai, waaruit daar ‘n loot sal groei wat vrugte dra. Wat beteken dit dat Israel ‘n droë stomp is? Watter loot is dit wat sal vrug dra? 

Ons staan vanoggend stil by hierdie profesie uit Jesaja oor die koms van die Verlosser, wat ook nuwe lewe in ons wek. 

Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!

Skriflesing: Jes 7:1-25; Matt 1:18-25; Op 21:1-8
Teksvers: Jes 7:14 Matt 1:21,23 Op 21:3

Oor twee weke is dit Kersfees. Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte. Dit is ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte. Maar van Jesus se geboorte word al in die Ou Testament van geprofeteer. Trouens, terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees, dan blyk dit asof daar direk van Jesus se geboorte geprofeteer word. Maar ons moet die profesieë in konteks bestudeer totdat ons uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 

Ons gaan vanmôre, na die volgende drie sake kyk: 

  • Die profesie van Immanuel Jes 7:14. 
  • Die vervulling van Immanuel Mat 1:21,23. 
  • Die ewige betekenis van Immanuel Open 21:3. 

Die Rooidag skyn al duidelik! God is voor jou, agter jou en by jou!

Skriflesing: Jes 58:1-14
Teksvers: Jes 58:8

Die helder Môrester skyn al helderder. Die Rooidag is aan die breek. Ons weet die dag gaan aanstons hier wees. Dit is die voorreg wat ons as Christene het. Ons weet dat die wederkoms is naby. Presies wanneer sal ons nooit weet nie, maar ons weet dit is naby. Maar om gerustheid te kry moet ons besef dat ons sondig is, dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat die wederkoms naby is, as Hy ons kom haal om vir ewig by Hom te wees.

Jesaja kry drie opdragte:

  • Die Rooidag moet ons wakker maak.
  • Die Rooidag moet ons tot dade lei.
  • Die Rooidag lei tot die helder lig.