Die Heilige Gees, die Heilige Woord en die Heilige Sakramente!

Skriflesing:Jes 55
Teksvers: Jes 55:1,2,10,11
HK: Sondag 25

Elke kind van God, sal in sy lewe, besef dat hy/sy dors is. Maar hierdie dors is meer as net ‘n natuurlike dors na water, hierdie is ‘n dors na werklike vertroosting. Dit is die dors na iets wat meer blywend is as net die tydelike verligting van die fisiese dors. Daarom hierdie baie bekende oproep in ons teksverse dat almal wat dors is na God toe moet gaan om hulle dors te les.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die Heilige Gees BEWERK die geloof deur die Woord.
  • Die Heilige Gees VERSTERK die geloof deur die Sakramente.
  • Die Heilige Gees SKENK die geloof deur die Wedergeboorte.

Laai af

Julle krag lê in stil wees en vertroue hê op God

Skriflesing: Jes 30:1-33
Teksvers: Jes 30:15

Besluite en aksies wat jy neem het konsekwensies. Keuses wat jy maak het gevolge. Beskerming wat jy vir jouself in eiewaan en selfvoldaanheid maak, kan verkrummel en tot niet gaan. Wie op aarde kan jou beskermer of vertroueling wees? Keer terug na God. Vertrou op God. God alleen is ons Beskermer. Pasop as jy op iets of iemand anders vertrou. Luister na God. By God alleen is genade.

Ons gaan na drie punte kyk:

  1. God se teregwysing Jes 30:1-7
  2. God se opdrag Jes 30:8-18
  3. God se genade Jes 30:19-26

Laai af

Die klein woordjie van die onderwyser?

Skriflesing: Psalm 22 en Jesaja 53
Teksvers: Jesaja 53:4
HK: Sondag 15

Ek onthou uit my kinderdae dat my katkisasiemeester ons geleer het dat die VRAE by die Heidelbergse Kategismus NETSO belangrik is as die ANTWOORDE! Kyk jy na die oorspronklike skrywers se kommentaar op die Kategismus (vgl. Het Schatboek, deur Zacharias Ursinus) dan is die vraag is ook deel van die belydenis. Toets dit maar self met die heel eerste vraag na jou “enigste troos”… Dit veronderstel ‘n vreeslike probleem en dat daar net één antwoord is! Ek hoop u volg my argument. Ek wens u lees sommer weer die Heidelberger met nuwe oë.

Vanaand moet u goed oplet. Sondag 15 handel oor Jesus se swaarkry, lyding, veroordeling en vervloeking. Hy het ‘n bittere, bittere lydensweg geloop! Sy hele aardse lewe eintlik ‘n Via Dolorosa (pad van trane)!

En kyk dan nou na die vraagstelling van Sondag 15, waar die onderwyser na hierdie lyding met ‘n verkleinwoordjie verwys- “Wat verstaan jy onder die woordjie : gely? In Nederlands gebruik hy “woordeke”. Is dit nou nie sleg as hy so ‘verkleinerend’ oor ons Verlosser se lyde praat nie?

Laai af