Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!

Skriflesing: Jes 7:1-25; Matt 1:18-25; Op 21:1-8
Teksvers: Jes 7:14 Matt 1:21,23 Op 21:3

Oor twee weke is dit Kersfees. Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte. Dit is ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte. Maar van Jesus se geboorte word al in die Ou Testament van geprofeteer. Trouens, terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees, dan blyk dit asof daar direk van Jesus se geboorte geprofeteer word. Maar ons moet die profesieë in konteks bestudeer totdat ons uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 

Ons gaan vanmôre, na die volgende drie sake kyk: 

  • Die profesie van Immanuel Jes 7:14. 
  • Die vervulling van Immanuel Mat 1:21,23. 
  • Die ewige betekenis van Immanuel Open 21:3. 

Die Rooidag skyn al duidelik! God is voor jou, agter jou en by jou!

Skriflesing: Jes 58:1-14
Teksvers: Jes 58:8

Die helder Môrester skyn al helderder. Die Rooidag is aan die breek. Ons weet die dag gaan aanstons hier wees. Dit is die voorreg wat ons as Christene het. Ons weet dat die wederkoms is naby. Presies wanneer sal ons nooit weet nie, maar ons weet dit is naby. Maar om gerustheid te kry moet ons besef dat ons sondig is, dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat die wederkoms naby is, as Hy ons kom haal om vir ewig by Hom te wees.

Jesaja kry drie opdragte:

  • Die Rooidag moet ons wakker maak.
  • Die Rooidag moet ons tot dade lei.
  • Die Rooidag lei tot die helder lig.

BY DIE HERE ALLEEN IS DAAR RUS EN VREDE

SKRIFGEDEELTE: Jesaja 55
TEKSVERSE: Jesaja 55: 8 & 9

Tydens hierdie gebeure in Jesaja 55:1-13 was die Israeliete (Juda) in die Babiloniese ballingskap. Hulle het na vrede en uitkoms gesoek deur hulle eie planne te probeer maak. Daarom spreek die Here hulle aan in sy bemoedigende woorde deur te vra waarom wil julle iets koop wat nie met geld gekoop kan word nie. Dit wat hulle soek, daardie innerlike honger en dors na vrede en rus, sal nooit deur hulle eie insette gestil kan word nie. Die HERE bied aan hulle die ware rus en vrede deur sy aankondiing van ‘n nuwe verbond met hulle.

Daar is egter ‘n verskil tussen die verbond wat die Here met Dawid aangegaan het en die nuwe verbond waarin die Here vrede vir alle volke bied wat opreg na die Hom smag. Die nuwe verbond is gesetel in Jesus Christus, vol genade en onverdiend en in ‘n sekere sin ook ongevraagd. Die Here gee aan die opregte soekers na die Here, sy Gees wat hulle sal leer en lei tot volle vertroue en oorgawe aan die Hom.

Die Here kom om deur hierdie gebeure ons te leer dat die Here se gedagtes en sy paaie nie vir ons altyd verstaanbaar is nie. Wat ons wel weet, is dat die Here veel meer vir ons bied as wat ons ooit kan dink of droom. Ons kan Hom vertrou. Hy weet wat Hy doen en waarheen Hy met ons oppad is.

Mag jy die blye boodskap van blywende troos en vrede in en deur Jesus Christus in die onverstaanbare wêreld waarin ons lewe, ken en getroos lewe in en deur die Heilige Gees.

Ds Paul

Die Evangelie IS die Blye Boodskap

Skriflesing: Jesaja 51:17-53:5; Romeine 1:1-7 
Teksvers: Jesaja 52: 7 

Hoe lieflik is op die berge die voetstappe van hom wat die Goeie Boodskap bring… Wat ‘n Boodskap van vrede en verlossing aankondig. Wat ‘n Goeie tyding bring, wat redding verkondig. Wat sê: Jou God is Koning… Dit is die evangelie. Die Goeie boodskap. Die Blye tyding

Ons sluit vanoggend af met die vraag: wat maak jou bly? Vandag is daar maar min dinge om oor bly te wees. Tog het ons gesien dat die Here se Verlossing ons bly maak. Dat die Here se gawes ons versorg, waarmee ons Hom kan dien. Dat die Here oor ons bly is. Maar bo alles, is die boodskap van God se genade, die evangelie, die Bybel, ons diepste bron van vreugde. Want dit verkondig aan ons Christus en Hom as die gekruisigde. 

Die Evangelie is die boodskap wat ons bly maak! Amen