BY DIE HERE ALLEEN IS DAAR RUS EN VREDE

SKRIFGEDEELTE: Jesaja 55
TEKSVERSE: Jesaja 55: 8 & 9

Tydens hierdie gebeure in Jesaja 55:1-13 was die Israeliete (Juda) in die Babiloniese ballingskap. Hulle het na vrede en uitkoms gesoek deur hulle eie planne te probeer maak. Daarom spreek die Here hulle aan in sy bemoedigende woorde deur te vra waarom wil julle iets koop wat nie met geld gekoop kan word nie. Dit wat hulle soek, daardie innerlike honger en dors na vrede en rus, sal nooit deur hulle eie insette gestil kan word nie. Die HERE bied aan hulle die ware rus en vrede deur sy aankondiing van ‘n nuwe verbond met hulle.

Daar is egter ‘n verskil tussen die verbond wat die Here met Dawid aangegaan het en die nuwe verbond waarin die Here vrede vir alle volke bied wat opreg na die Hom smag. Die nuwe verbond is gesetel in Jesus Christus, vol genade en onverdiend en in ‘n sekere sin ook ongevraagd. Die Here gee aan die opregte soekers na die Here, sy Gees wat hulle sal leer en lei tot volle vertroue en oorgawe aan die Hom.

Die Here kom om deur hierdie gebeure ons te leer dat die Here se gedagtes en sy paaie nie vir ons altyd verstaanbaar is nie. Wat ons wel weet, is dat die Here veel meer vir ons bied as wat ons ooit kan dink of droom. Ons kan Hom vertrou. Hy weet wat Hy doen en waarheen Hy met ons oppad is.

Mag jy die blye boodskap van blywende troos en vrede in en deur Jesus Christus in die onverstaanbare wêreld waarin ons lewe, ken en getroos lewe in en deur die Heilige Gees.

Ds Paul

Die Evangelie IS die Blye Boodskap

Skriflesing: Jesaja 51:17-53:5; Romeine 1:1-7 
Teksvers: Jesaja 52: 7 

Hoe lieflik is op die berge die voetstappe van hom wat die Goeie Boodskap bring… Wat ‘n Boodskap van vrede en verlossing aankondig. Wat ‘n Goeie tyding bring, wat redding verkondig. Wat sê: Jou God is Koning… Dit is die evangelie. Die Goeie boodskap. Die Blye tyding

Ons sluit vanoggend af met die vraag: wat maak jou bly? Vandag is daar maar min dinge om oor bly te wees. Tog het ons gesien dat die Here se Verlossing ons bly maak. Dat die Here se gawes ons versorg, waarmee ons Hom kan dien. Dat die Here oor ons bly is. Maar bo alles, is die boodskap van God se genade, die evangelie, die Bybel, ons diepste bron van vreugde. Want dit verkondig aan ons Christus en Hom as die gekruisigde. 

Die Evangelie is die boodskap wat ons bly maak! Amen 

Die Heilige Gees, die Heilige Woord en die Heilige Sakramente!

Skriflesing:Jes 55
Teksvers: Jes 55:1,2,10,11
HK: Sondag 25

Elke kind van God, sal in sy lewe, besef dat hy/sy dors is. Maar hierdie dors is meer as net ‘n natuurlike dors na water, hierdie is ‘n dors na werklike vertroosting. Dit is die dors na iets wat meer blywend is as net die tydelike verligting van die fisiese dors. Daarom hierdie baie bekende oproep in ons teksverse dat almal wat dors is na God toe moet gaan om hulle dors te les.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die Heilige Gees BEWERK die geloof deur die Woord.
  • Die Heilige Gees VERSTERK die geloof deur die Sakramente.
  • Die Heilige Gees SKENK die geloof deur die Wedergeboorte.

Laai af