Die Here gee rêrig om – Hy sorg!

Skriflesing: Markus 4:35-41; Markus 14:32-42
Teksvers: Markus 4: 38

Ons lewe in stormagtige tye. Dit raak elke dag moeiliker om sin te maak uit dit wat rondom ons aan die gang is en steeds kom meer en meer inligting deur al die media tot ons ore… meesal nogal slegte nuus. Soms word ons so oorweldig dat ons ook soos die dissipels die Here wil verwyt.

Kyk mooi na die teks en sien dan dat Jesus nie verskoning aanbied omdat Hy heerlik “op die kussing” aan die slaap geraak het nie. Hy was niks bang nie. Hulle was. Hulle projekteer. Hulle verwyt. Hulle verloor perspektief.

Dit is so menslik, so hartseer. Pasop dat jy nie ook jou vinger in God se oog wil druk met verwyte vir die tye wanneer jou perspektief ontbreek nie. Vrees jy God!

Laai af

Johannes het ook Jesus gedoop

Skriflesing:Mark 1:1-11
Teksvers: Mark 1:8-11
HK: Sondag 26

Die doop het vir die gelowige ‘n groot en heerlike betekenis. Hierdie betekenis is nie net vir die babatjies wat gedoop word nie, maar ook vir elke volwasse, gedoopte, belydende lidmaat van die kerk. Dit is waar-aan ons telkens kan vasgryp, God se verbond.

  • Wat is daarom prakties die betekenis van my doop?
  • Jesus Christus het die doop ingestel. Mat 28:19, Tit 3:5,6:
  • Die doop as belofte!

Martin Luther het uitgeroep: “Ich bin getauft auf deinen Namen

  • Wat is dan die praktiese betekenis van diegene wat gedoop is maar God se genade verwerp?
  • Monopleuriese en die Dupleuriese karakter van die verbond.
  • Die doop as teken van oordeel?

Hand 1:4-5

5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Laai af

EWIGE LEWE

Skriflesing: Markus 10:17-27

Markus 10 is ʼn gedeelte wat deur kultegroepe gebruik word om die beheer oor hulle lede te versterk.

Lees die gedeelte deur en dink solank oor die volgende vrae:

1. As die man in Markus 10 so ernstig is oor die ewige lewe – waarom is hy dan nie bereid om te doen wat die Here vir Hom sê nie?

2. Waarom gee die Here so ʼn opdrag aan die man? Geld dit vir ons ook?

3. Waarom begin die dissipels dink dat niemand dan gered kan word nie?

4. Wat bedoel die Here as Hy sê dat dit vir mense onmoontlik, maar vir God moontlik is?

5. Hoe hou dit verband met Jesus se vraag aan die man in die begin?

6. Waarin lê ons sekerheid?

7. Watter offer mag dit van ons vra – en is ons daartoe bereid?

Laai af

Skeur liewer julle harte!

Skriflesing: Markus 14:43-65 Joël 2:12,13,14; Heb 9:1-15
Teksvers: Markus 14:63, (Mt 26:65)

Laat ek Hom aan julle voorstel: Jesus Christus, jou Verlosser en Here. Ook genoem die Lydende Kneg van die Here, die Man van Smarte. En kyk wat het Hy nie alles verdra en verduur nie! So baie wil nie met so ‘n tragiese figuur geïdentifiseer word nie. Soos Kajafas! Hy verag vir Jesus. Hy skeur sy klere! In die proses mis Hy nie alleen so baie nie, maar maak Hy die smarte van die Man voor hom ook net groter.
Is jou en my geloof nie ook soms net ‘n klugspel soos wat hier voor ons afspeel nie. Dit is tyd dat ons ons harte laat aanraak. Jesus het dit ook vir my en jou gedoen!

Laai af