Getsemane, Gabatta, Golgota

Skriflesing: Markus 14:32-36, 15:1-34
Teksvers: Markus 15: 26
HK Sondag 15

Die lyding van die Galileër gaan van Getsemane, na Gabatta, na Golgota. Hier sien ons die progressie in die diepte van die Christus se smart, maar terselfde tyd die vervulling van God se geregtigheid in die dra van God se toorn, Sy oordeel en Sy vloek. 

Ons staan vanaand stil by Sondag 15 van die Heidelberger waarin hierdie dieptepunt van die lyding so duidelik uitgespel word. 

Sierstruik of vrugteboom?

Skriflesing: Markus 11:12-25
Teksvers: Markus 11:13

Jesus het vir drie jare tydens sy aardse bediening die Woord van God gebring. Aktueel, op die man af en direk van toepassing op die volk se alledaagse lewe (Bv die bergrede). 

Ag, hoe teleurgesteld sou hy nie moes wees oor die vrug van sy bediening nie! Niemand het hulle aan sy prediking gesteur nie! 

Aan die einde was daar net die twaalf, waarvan een ‘n verraaier was en die res wat Hom in die steek gelaat het. Die paar vroue wat Hom gevolg het, staan by die kruis ook maar op ‘n afstand. 

Dit is hier waar hierdie DOEN-PREEK van Jesus van toepassing is. 

Bekeer julle en GLO die EVANGELIE!

Skriflesing: Mark 1:1-15
Teksvers: Mark 1:15
HK Sondag 7 vr. & antw. 22

Jesus preek bekering en geloof.

Jesus se preek het gehandel oor:

 • Die Evangelie van God.
 • Die Evangelie van die Koninkryk.
 • Die Evangelie van Jesus Christus.

Die Apostel Paulus noem dit:

 • Die Evangelie van die Genade van God. Hand 20:24; Ef 2:8,9

Daar is net een Evangelie. (Gal 1:1-9)

 • Hierdie is die Evangelie van wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. (1 Kor 15:1-11)
 • Maar die feit dat die Evangelie naby gekom het, vra BEKERING. Hand 20:21

Die huis van gebed moet nie ‘n rowerspelonk wees nie

Skriflesing: Jeremia 7:1-34; Markus 11:12-26
Teksvers: Markus 11:9-11
HK Sondag 47

“Mag die koning ewig lewe” so het die mense van ouds die koning gegroet. Want niemand wat met ‘n koning begin te praat val net weg en vertel hom hoe sleg hy is en wat hy alles verkeerd doen nie. Dit is immers die koning. En al is hy ‘n slegte koning, beklee hy ‘n waardige posisie.

Soveel te meer vir die ware en ewige Koning voor wie ons neerbuig in aanbidding. In die eerste bede leer ons Here Jesus ons om te bid: “Laat U Naam geheilig word.” Want daarmee moet ons afsien van ons eie begeertes en belange om te fokus op die waardigheid van God.

Ons staan vanaand stil by hierdie eerste bede in die lig van Jeremia se verskrikking en ons Here Jesus se woede met die tema: Die huis van gebed moenie ‘n rowerspelonk wees nie.

Amen

Die Here gee rêrig om – Hy sorg!

Skriflesing: Markus 4:35-41; Markus 14:32-42
Teksvers: Markus 4: 38

Ons lewe in stormagtige tye. Dit raak elke dag moeiliker om sin te maak uit dit wat rondom ons aan die gang is en steeds kom meer en meer inligting deur al die media tot ons ore… meesal nogal slegte nuus. Soms word ons so oorweldig dat ons ook soos die dissipels die Here wil verwyt.

Kyk mooi na die teks en sien dan dat Jesus nie verskoning aanbied omdat Hy heerlik “op die kussing” aan die slaap geraak het nie. Hy was niks bang nie. Hulle was. Hulle projekteer. Hulle verwyt. Hulle verloor perspektief.

Dit is so menslik, so hartseer. Pasop dat jy nie ook jou vinger in God se oog wil druk met verwyte vir die tye wanneer jou perspektief ontbreek nie. Vrees jy God!

Laai af

Johannes het ook Jesus gedoop

Skriflesing:Mark 1:1-11
Teksvers: Mark 1:8-11
HK: Sondag 26

Die doop het vir die gelowige ‘n groot en heerlike betekenis. Hierdie betekenis is nie net vir die babatjies wat gedoop word nie, maar ook vir elke volwasse, gedoopte, belydende lidmaat van die kerk. Dit is waar-aan ons telkens kan vasgryp, God se verbond.

 • Wat is daarom prakties die betekenis van my doop?
 • Jesus Christus het die doop ingestel. Mat 28:19, Tit 3:5,6:
 • Die doop as belofte!

Martin Luther het uitgeroep: “Ich bin getauft auf deinen Namen

 • Wat is dan die praktiese betekenis van diegene wat gedoop is maar God se genade verwerp?
 • Monopleuriese en die Dupleuriese karakter van die verbond.
 • Die doop as teken van oordeel?

Hand 1:4-5

5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Laai af