Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Markus (Page 1 of 2)

Jesus was ‘n volmaakte timmerman en is ‘n volkome Verlosser 

Skriflesing: Mark 6:1-6; Luk 2:1-10 (1983)
Teksvers: Mark 6: 3a, 4

Engele het aan ‘n timmerman Josef, wie se verloofde Maria was, die berig gebring dat sy swanger sou word, deurdat die Heilige Gees oor haar sou kom. ‘n Timmerman, wat sekerlik goed van inbors was, omdat hy getrou was aan die wet van Moses. Hy het die opdrag gekry dat die Baba wat gebore sou word, Jesus genoem moes word. 

Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” (Luk 1;32,33) 

Hierdie Baba, sou die seun van ‘n Timmerman, Josef sy aardse pa, wees. 

‘n Nuwe verbond met ‘n lieflike uitsig!

Skriflesing: I Kor 11:23‑29; Markus 14:22-25; Matt 26:17‑19,26‑30; Jeremia 31:31
Teksvers: Markus14:24-25 (Matt 26:29)

Ons het nou al vir weke aaneen gepreek oor God wat met sy volk ‘n reeks verbonde sluit om gemeenskap met ons te beoefen. Die besondere daarvan is dat die heilige God met sondaars ‘n verhouding soek en onderhou en aan hulle groot beloftes maak. Aan Adam en Noag en Abraham… by Sinaï en aan Dawid en Jeremia maak die HERE groot beloftes, maar stel ook sy verbondseise waaraan sy kinders gehoorsaam moet wees. Hierdie beloftes word in die koms en lyde en sterwe van Christus vervul. Beloftes van verlossing en vergifnis. 

As Jesus dan die Nagmaal instel as ‘n NUWE VERBOND is dit vervulling van al daardie verbonde, maar ook weer nuwe beloftes en nuwe hoop, en nuwe gehoorsaamheid. 

Getsemane, Gabatta, Golgota

Skriflesing: Markus 14:32-36, 15:1-34
Teksvers: Markus 15: 26
HK Sondag 15

Die lyding van die Galileër gaan van Getsemane, na Gabatta, na Golgota. Hier sien ons die progressie in die diepte van die Christus se smart, maar terselfde tyd die vervulling van God se geregtigheid in die dra van God se toorn, Sy oordeel en Sy vloek. 

Ons staan vanaand stil by Sondag 15 van die Heidelberger waarin hierdie dieptepunt van die lyding so duidelik uitgespel word. 

Sierstruik of vrugteboom?

Skriflesing: Markus 11:12-25
Teksvers: Markus 11:13

Jesus het vir drie jare tydens sy aardse bediening die Woord van God gebring. Aktueel, op die man af en direk van toepassing op die volk se alledaagse lewe (Bv die bergrede). 

Ag, hoe teleurgesteld sou hy nie moes wees oor die vrug van sy bediening nie! Niemand het hulle aan sy prediking gesteur nie! 

Aan die einde was daar net die twaalf, waarvan een ‘n verraaier was en die res wat Hom in die steek gelaat het. Die paar vroue wat Hom gevolg het, staan by die kruis ook maar op ‘n afstand. 

Dit is hier waar hierdie DOEN-PREEK van Jesus van toepassing is. 

Bekeer julle en GLO die EVANGELIE!

Skriflesing: Mark 1:1-15
Teksvers: Mark 1:15
HK Sondag 7 vr. & antw. 22

Jesus preek bekering en geloof.

Jesus se preek het gehandel oor:

  • Die Evangelie van God.
  • Die Evangelie van die Koninkryk.
  • Die Evangelie van Jesus Christus.

Die Apostel Paulus noem dit:

  • Die Evangelie van die Genade van God. Hand 20:24; Ef 2:8,9

Daar is net een Evangelie. (Gal 1:1-9)

  • Hierdie is die Evangelie van wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. (1 Kor 15:1-11)
  • Maar die feit dat die Evangelie naby gekom het, vra BEKERING. Hand 20:21

Die huis van gebed moet nie ‘n rowerspelonk wees nie

Skriflesing: Jeremia 7:1-34; Markus 11:12-26
Teksvers: Markus 11:9-11
HK Sondag 47

“Mag die koning ewig lewe” so het die mense van ouds die koning gegroet. Want niemand wat met ‘n koning begin te praat val net weg en vertel hom hoe sleg hy is en wat hy alles verkeerd doen nie. Dit is immers die koning. En al is hy ‘n slegte koning, beklee hy ‘n waardige posisie.

Soveel te meer vir die ware en ewige Koning voor wie ons neerbuig in aanbidding. In die eerste bede leer ons Here Jesus ons om te bid: “Laat U Naam geheilig word.” Want daarmee moet ons afsien van ons eie begeertes en belange om te fokus op die waardigheid van God.

Ons staan vanaand stil by hierdie eerste bede in die lig van Jeremia se verskrikking en ons Here Jesus se woede met die tema: Die huis van gebed moenie ‘n rowerspelonk wees nie.

Amen

« Older posts