Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Levitikus (Page 1 of 2)

Vöelvry in Christus

Skrifgedeelte: Lev 14:1-21
Teksvers: Lev 14:5-7

Die reiniging van ‘n melaatse persoon het baie spesifieke voorskrifte. Niemand wat melaats is mag in die gemeenskap kom nie. Melaatsheid is hoogs aansteeklik met die gevolg dat so ‘n persoon uitgewerp word sonder plek of hoop. En tog is daar hoop, maar slegs as die melaatse gesond word. Daarby staan ons vanoggend stil, by die ritueel van die vrylating van ‘n voël, wat in ‘n ander se bloed gedoop is met die tema: voëlvry in Christus.

Vreemde Vuur vertoorn die Here

Skriflesing: Levitikus 10:1-20
Teksvers: Levitikus 10:1-3
HK Sondag 35

Eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.” So wys Samuel vir Saul tereg in sy sonde met Amalek. As jy God anders dien as wat sy Woord beveel, skep jy ‘n valse beeld. Dan verdraai jy God se Eie beeld na ‘n andersoortige denkbeeld wat by jou inpas. 

Met die instelling van die erediens by Sinai kom daar by die groot feestelikheid en opgewondenheid ook geweldige hartseer en droefheid. Aäron en sy seuns het pas die eerste offer gebring, en oomblikke later sterf twee seuns met vuur vanuit die hemel. Ons staan vanaand stil by die tweede gebod met die tema: vreemde vuur vertoorn die Here. 

Die mooiste Naam!

Skriflesing: Eks 20:7; Lev 24:10-16
Teksvers:  Lev 24:15,16

Ons ken iemand by die naam. As ons praat van Karel of Sarel of Anika of Leonette, weet ons van wie ons praat. As ek praat van die man of die vrou, weet niemand van wie ons praat nie, tensy ons dit binne ‘n bepaalde konteks of storie gebruik.

Maar God, is wat Hy is. God is nie ‘n bietjie so en ‘n bietjie so nie. God is volmaak en volkome wat Hy is. Daarom openbaar God Hom aan ons in die Woord eerstens net as God, “Ek is wat Ek is” Eksodus 3:14.

Daarna openbaar God homself met baie name, maar elkeen is volledig God self. Daarom moet ons God “ken” deur sy Naam met eerbied en respek en liefde te gebruik en nie te verswyg of te misbruik nie.

Erken God daarom deur sy Naam te gebruik en te noem en van Hom te getuig!

Laai af

Die vuur van God moet bly brand!

Skriflesing: Lev 6:8-13; Jer 20:7; 2 Tim 1:6; Lev 9:22-10:2
Teksvers: Levitikus 6:13

Die psigologiese impak van die tweede Wêreldoorlog word vandag nog in akademiese en wetenskaplike kringe gebruik as verskoning vir baie sondes wat in ons wêreld heers. Die impak van wêreld se hantering van die Corona-virus gaan in die volgende dekades soortgelyk gevoel word.

Alhoewel ons te make het met ‘n aggressiewe en hoogsaansteeklike virus met ernstige komplikasies, was by die sluiting van kerke en die beperking op ekonomieë waarskynlik die kool die sous dalk nie werd nie. Dit kan en mag dalk ‘n geweldige invloed op die ywer van die godsdiens op baie kinders van die Here hê.

Dit skep ook die geleentheid aan die Bose, wat so ‘n kans nooit verby sal laat glip nie, om die vuur van die geloof in mindere of meerdere mate te probeer blus nie. Ons teksvers waarsku vandag teen hierdie aanslag van futloosheid in die kerk van die Here in die algemeen. Laat ons ook nou alles in die stryd werp om in onsself en in ons gemeente die vuur van die Here weer aan te blaas!

Laai af

Jou lewe as dank/vredesoffer, alles net vrolike danksegging

Skriflesing: Levitikus 3
Teksvers: Levitikus 3 (Fokus 3:1)

Die maaltydoffer of dankoffer word ook die vredesoffer genoem. Die Hebreeuse woord is “zebach sjelamiem” waarin uself reeds die woord sjeloom of shalom (vrede) kan herken. Die Statenvertaling noem dit die “dankoffer”.

Sjaloom is daar waar daar vrede is tussen die uiterlike en die innerlike! Vrede van God wat sy kinders ervaar ten spyte van die uiterlike druk van die wêreld! (Fil 4:4) Dus dank en blydskap en selfs vrolikheid ten spyte van al die gebrokenheid van hierdie sondige wêreld.

Dit is iets wat net moontlik is in die geloof in Jesus Christus. Daarvoor moet ons Hom alleen dank en loof, nie net in ons harte of in ons binnekamers nie, maar ook in ons openbare lewe in die kerk en selfs as getuienis na buite!

Laai af

Jou lewe as graanoffer, as alles wat jy het deel

Skriflesing: Levitikus 2
Teksvers: Levitikus 2 (Fokus 2:3)

Die brandoffer waartydens alles op die altaarvuur verbrand is, was die teken van volle oorgawe aan die Here ons God en daarmee is verwys na ons gehoorsaamheid aan die eerste tafel van die wet.

Die graanoffer is ‘n deel-offer. Jy deel van jou beste gawes met die priesters wat in die tabernakel of tempel gewerk het. Dit verwys meer na die gehoorsaamheid aan die liefde vir die naaste, volgens die tweede tafel van die wet van God.

Die resep vir die graanoffers is egter in sy besonderhede ook weer ‘n teken van die beste wat jy vir die Here gee en so is alles wat jy vir jou naaste doen eintlik maar net iets wat jy vir die Here doen. So is die twee tafels van die wet eintlik een! (Matt 22)

Laai af

« Older posts