Die Triomferende Kerk

Skriflesing: 2 Korintiërs 2:12-17
Teksvers: 2 Korintiërs 2:14 

Paulus is redelik teleurgesteld in die gang van sake in die gemeente en ook oor die feit dat hy vir Titus in Troas misgeloop het (vs 13). Sy planne werk nie altyd uit nie. 

Die alledaagse katastrofes is genoeg om mens moedeloos te maak, totdat jy weer anders na die gebeure kyk. Kyk maar altyd daarna in die lig van Christus se oorwinning. Dan raak jy weer positief en gemotiveerd tot roepingsvervulling. 

Ds Maarten van Helden