Wie nie wil werk nie, mag nie eet nie

Skriflesing: 2 Tessalonisense 3:1-18 
Teksvers: 2 Tessalonisense 3:10 
HK Sondag 38 

Elke jaar gedenk ons op die 1ste Mei Werkersdag. Dit is nogal ironies dat Werkersdag ‘n vakansiedag is. Gegewe dat ons land ‘n geweldige hoë werkloosheidskoers het, maak dit eintlik nie sin nie. Waarom sal ons dan nie wil werk op Werkersdag as daar soveel mense sonder werk sit nie? 

Ons kyk vanaand na die 4de gebod in die lig van God se bedoeling van rus en werk met die tema: wie nie werk nie, mag nie eet nie… Amen 

Christus bring gelooflike blydskap

Skriflesing: Lukas 24:30-53
Teksvers: Lukas 24:44

Na die manne van Emmaus terug gekom het in Jerusalem en by die ander dissipels aangesluit het, het hulle met groot blydskap openlik getuig van alles wat met hulle gebeur het. Die volgende oomblik staan Jesus in hulle midde. En toe hulle van blydskap nie kon glo wat hulle ervaar nie, begin die Here met hulle praat en Hy eet voor hulle oë. 

Dan verduidelik Hy dat alles wat gebeur het, reeds in die wet, die profete en psalms vooruit verkondig is. Die Ou Testament is die belofte van God se genade. Hy wat Jesus is, is waarlik die verkondigde Christus. 

Ons staan vanaand stil by die onuitspreeklike blydskap wat Jesus Christus bring deur die geloof. Amen