“Strooi” is nie “koring” nie

Skriflesing: Jeremia 23
Teksvers: Jer 23: 28 en 29

Daar is mense wat soms so maklik sê: “so sê die Here…” of “die Here het vir my gesê…”. Maar is dit werklik die Woord van die Here? As dit werklik die Woord van die Here is, hoe sal ek dit weet?

In Jeremia 23 word die profete aangekla omdat hulle sommer so maklik-maklik verklaar dat die Here deur hulle gepraat het. Die Here kla die profete egter aan dat hulle die volk mislei en sommer net maak of hulle ‘n openbaring, droom of visioen van die Here ontvang het. Dit wat hulle as die Woord van die Here opdis, is sommer eie breingimnastiek, of sommer iets wat iemand anders vir hulle vertel het of sommer woorde aan mense wat die mense graag sal wil hoor.

Mag jy die gawe van die Here ontvang om werklik te kan onderskei wat die Woord van die Here (egte koring) is en wat sommer menslike insig en eie woorde (strooi) is.

Laai af

Trane word vreugde

Skriflesing: Jeremia 31 en Matteus 2
Teksvers: Jer 31:15,16 asook Matteus 2:18

In Matteus 2: 16-18 word vertel dat Herodes, toe hy agtergekom het dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, woedend geword het. Daarom het hy sy soldate na Betlehem en die hele omgewing gestuur om al die seuntjies van twee jaar en jonger dood te maak. So het die profesie van Jeremia 31:15 in vervulling gegaan. Daar staan dat daar ’n gekerm vanuit Rama gehoor was, ’n gehuil vol hartseer, want Ragel treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders was nie meer daar nie.

Teenoor die hartseer van Ragel het die Here egter volgens Jeremia 31:16 gesê dat die treurendes gerus maar stil kan word. Hulle hoef nie meer te huil nie en hulle hoef ook nie meer trane in hulle oë te hê nie! Die Here belowe dat daar teenoor al die swaarkry, ‘n heerlike verwagting sal wees. Die spreekwoordelike kinders van Ragel sal uit die vyand se land terugkom. Ja daar sal ’n toekoms vir haar nageslag wees.

Wat is dit wat Ragel se diep seer, wat sy in Rama ervaar het, in vreugde sal laat kan verander?

Hoe kan daar vreugde in jou lewe wees ten spyte van seer en swaar?

Laai af

Vertrou en wag op ons Getroue Verbondsgod alleen

Skriflesing: Jeremia 14
Teksvers: Jeremia 14:20-2

In hierdie hoofstuk kondig die Here aan dat Hy sy rug op Israel gaan keer. Hy gaan nie meer na hulle gebede en hulle smekinge luister nie. Hulle het die tyd van genade verspeel. Jeremia pleit by die Here vir sy verwerpte volk. Hy vra of die Here sy volk dan nou heel- temal verwerp het? Walg die Here as Hy aan hulle dink?

Jeremia bely dat die Here se volk opstandig was; dat hulle teen die Here gesondig het; dat selfs hulle voorvaders skuldig was.

Jeremia doen ‘n beroep bloot op die Here se Naam alleen. Hy pleit dat die Here sy volk tog nie sal verwerp nie; dat die plek, waar die Here in sy magtige teenwoordigheid regeer, nie verag sal word nie. Hy beroep Hom op die Here se verbond met hulle en dat Hy sy verbond met hulle tog nie sal prysgee nie!

Laai af

Jesus Christus is die kruispad in elke mens se lewe

Skriflesing: Jer 6:1-30
Teksvers: Jer 6:16,17

By die kruispad vra na die beste pad en loop die pad van Jesus Christus.

Jer 6:16,17
“So sê die Here: Staan by die kruispaaie en kyk, en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê: “Ons sal nie daardie pad loop nie.” 17). Toe het Ek wagte oor julle aangestel en gesê: Luister na die ramshoring! Maar hulle het geant-woord: “Ons sal nie luister nie.”

1. Daar is ‘n kruispad in elke mense se lewe.
2. Daar is ‘n kruispad waar jy ‘n keuse moet maak.
3. Daar is ‘n ramshoring wat jou op die regte pad roep.

Laai af