Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Jeremia (Page 1 of 2)

Ons lewe in Pottebakkershande 

Skriflesing: Jeremia 18:1-23 (2020)
Teksvers: Jeremia 18:6
HK: Sondag 9/10

Soos klei in die hande van die pottebakker, so is die kinders van die Here in sy hande. Hierdie troosvolle woorde laat ons tog ook diep nadink oor alles wat soms in ons lewe gebeur. Die reën en droogte, die goeie en die slegte. God is al die tyd besig om ons te vorm en te maak wat ons moet wees. 

Ons staan vanaand stil by die beeld uit Jeremia waardeur die Here ons ook prakties leer hoe ons in Sy vaderlike sorg moet leef en op Hom moet vertrou. 

Jeremia se koopkontrak vir ’n stuk grond

Skriflesing: Jer 32
Teksvers: Jer 32:13-16

Wat hou die toekoms vir ons in, in Suid Afrika, maar veral in die kerk. Baie mense raak moedeloos. Maar as ons na die gebeure van Jeremia kyk, dan was Jeremia in ’n baie erger situasie as ons gewikkeld. God het Israel in sy gloeiende toorn uit Israel verjaag. Nogtans moes Jeremia ’n stuk grond koop.

  • God beveel Jeremia om grond te koop.
  • Daar is ’n wettige koopkontrak vir die grond.
  • Ons koopkontrak is betaal vir ons ewige grond.

‘n Verbond van genade of ‘n Verbondsoutomatisme!

Skriflesing: Jes 42:1-9; Mat 12:9-21; Gen 17:7,9; Jer 31:31-34; Heb 8:6-13
Teksvers: Jes 42:6-9; Mat 12:20; Jer 31:33; Heb 8:10

God het met Israel ‘n verbond gesluit dat Hy sal hulle God wees. Dit noem ons die “monopleuriese” deel van die verbond, die opstelling van die verbond het van God af uitgegaan. Die tweede deel van die verbond is die “duopleuriese” deel, waar die volk uit dankbaarheid vir God ‘n volk moet wees, gehoorsaam aan God. Ons lees in Heb 8:10
“Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”

Hoe moet ons as “verbonds-gelowiges” die verbond verstaan en daarvolgens leef?

  • God sluit ‘n Verbond
  • God is getrou aan sy Verbond
  • God vra getrouheid aan sy Verbond

Die vrug van jou gedagtes

Skriflesing: Jer 6:1-30; Mat 5:17-20; Joh 14
Teksvers: Jer 6:16,19; Mat 5:20; Joh 14:6,15-17

Kruispaaie

Jou gedagtes bepaal meestal jou handelinge en jou keuses. Die vrug wat jy dra is deel van jou gedagte-wêreld. 

Daarom word jou lewe dikwels bepaal volgens wat jy glo, dink en dan doen. Want elke dag van jou lewe moet jy keuses maak. 

Daar is kruispaaie. Sommige paaie loop draaie en is nie reguit nie, ander paaie is reguit. So leer die Skrif ons ook dat daar ’n nou pad en ’n breë pad is. Die nou pad is die pad wat na die ewige lewe lei. Die breë pad lei na die verderf. 

God se roepende genade aan sy kinders!

Skriflesing: Jer 1:1-19
Teksvers: Jer 1:4,5,10,19

Ons voel almal soms onseker oor die lewe. Daar is soveel besluite wat ons moet neem, soveel keuses wat ons moet maak. Dan wonder ons of dit die regte besluite is. So is die belangrikste keuse, ‘n gehoorsaamheidskeuse. As God my roep, wat antwoord ek? Jeremia is geroep deur God en hy het met groot worsteling en swaarkry hierdie roeping opgevolg en die keuse uitgeleef. 

Ons gaan na drie sake kyk: 

  • God roep ons. 
  • God rus ons toe. 
  • God stel ons aan. 
« Older posts