Eredienste

(Last updated on Oktober 2nd, 2020)

Afrikaanse dienste: 08:00, 09:30 (herhaling van 08:00) en 18:00

Engelse diens: 11:30 (Alethea Outreach)

Sotho diens: 12:30