Eredienste

(Last updated on Mei 12th, 2021)

Afrikaanse dienste: 08:00, 09:30 (herhaling van 08:00) en 18:00

Engelse diens: 11:00 (Alethea Outreach)

Sotho diens: 12:30