Skriflesing: Filemon 1
Teksvers: Filemon 1:10 -11

Die Evangelie van Jesus Christus kan gesien word as ‘n onoortreflike voorbeeld van Christelike liefde.
In hierdie brief ontferm Paulus hom oor Onesimus. Hy doen ook voorspraak vir hom by Filemon, sy eienaar. Hy doen dit op so ‘n manier asof dit hyself is wat Filemon skade berokken het.
Sonder enige dwang op Filemon, pleit Paulus op grond van God se ontferming in Jesus Christus vir genade, vergifnis en liefde van Filemon aan Onesimus.

Laai af