Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 45

Rig jou oë op die Here

Skriflesing: 2 Kronieke 20:1-30
Teksvers: 2 Kronieke 20:12
HK Sondag 45

Koning Josafat sit vasgevang in ‘n geweldige krisis. Daar is ‘n leermag oppad waarteen hy sy eie volk nie kan verdedig nie. En hulle is al baie naby. Engedi is nie verder as twee dae te voet van Jerusalem af nie. 

Wat sal jy doen as die oorlog op jou voorstoep dreig? Josafat bid. En hy laat roep ‘n vasdag uit. Hy soek sy hulp van die Here. Hy beroep hom op die beloftes van God. 

Ons staan vanaand stil by die aangrypende gebeurtenis waar God self ingryp en vir sy volk oorlog voer, omdat hulle bid. 

Gebed is aanbidding

Skrifgedeelte: Ester 4:1-17
Teksverse: v.16
HK: Sondag 45

Die afgelope week is die VSA se kongres geopen met ‘n gebed aan die “monotheistiese god, brahma en god wat baie mense ken aan verskillende name en baie verskillende dinge” en afgesluit met die woorde: “Amen and a women”.

Om te bid is nie maar net om te bid nie! As ons bid is daar baie meer in as net om ‘n godsdienstige plig te pleeg. Om te bid is om te aanbid!

Ons staan vanaand stil by Sondag 45 van die HK met verwysing na gebed soos verhaal in Ester met die tema: Gebed is aanbidding

Amen