Doeke is geloofwaardig…

Skriflesing: Johannes 19:38-20:10 
Teksvers: Johannes 20:5-8 

Sondag oggend, die eerste dag van die week, het die dissipels nuus gekry dat Jesus opgestaan het. Maria Magdalena was al vroeg by die graf, omdat sy nie behoorlik kon afskeid neem van die Here nie. Sy wou nog maar weer vir ‘n laaste keer eer bewys aan haar Here, al was Hy dood. Maar Hy was nie daar nie. ‘n Engel het eers verskyn waarna Jesus self met haar gepraat het. Sy moet die dissipels gaan vertel Jesus het opgestaan. 

As Petrus en Johannes hierdie nuus kry, hardloop hulle voluit na die graf. Hulle wil self gaan sien… As Petrus die graf binnestorm, sien hy niks behalwe die doeke waarin Jesus gebalsem was nie. En as Johannes ook ingaan sien die doeke in die graf, en die doeke is geloofwaardig… 

Jesus is die ware mens dra die volle las van ons sondes

Skriflesing: Johannes 18:28-19:19
Teksvers: Johannes 19:5

Vir die afgelope paar maande het ons gesien hoe gewone mense se lewens verander word as God ingryp. Hulle was moeg en uitgeput, hulle omstandighede was sleg en hulle toekomsperspektief was sonder hoop. Deur die kragtige hand van God, het hierdie mense net soos ons, uitsonderlike dinge vermag.

Al was hulle in sak en as. Al was hulle magteloos en het gevoel of hulle lewe sonder betekenis is, wys die Here ons op die waarde van ons lewens en hoe kosbaar ons is in Sy oë.

Tog is daar een mens wat meer gedoen het as hulle almal saam. Een mens, wat die enige en ware mens is. Hy wat nie deur sy omstandighede bepaal hoe Hy optree nie, maar wat doelbewus Sy Eie heerlikheid prysgegee het en die volle las van ons sondes gedra het. Ons staan stil by die mens, Jesus Christus, die volle openbaring van God, die Woord wat vlees word. Amen

Laai af