Aangenome kinders van die Koning!

Skriflesing: Joh 1:1-14; I Joh 3:1-10; Joh 3:1-8
Teksvers: Johannes 1:12,13
HK Sondag 13

As ons in HK Sondag 13 bely dat Jesus die “Eniggebore” Seun van God is, dan het dit opsigself niks te make met sy menswording nie. Dit is nie ‘n belydenis aangaande sy geboorte in Betlehem toe Hy mens geword het nie! Dat Hy die “Eniggeborene” is (vgl Jh 3:16) dui op sy oorspronklike en ewige afkoms: Hy is uit die Vader “gebore”. Die geloofsbelydenis van Nicea bely dan: “…gebore nie gemaak nie, één in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het”.

Wat uit ‘n mens gebore is, is mens. Wat uit ‘n dier gebore is, is dier. Maar… wat uit die Vader gebore is, is God, self God, soos God die Vader self. En Jesus Christus is die ENIGSTE ene wat só die egte Seun van God is en dus van ewigheid af self God is. Hy gaan uit van die Vader. Hy en die Vader is een (Joh 10:30). Athanasius: ”Hy is God uit die wese van sy Vader, voor alle tye gegenereer…” .

As ons dus deur die wedergeboorte kinders van God geword het is ons sy “aangenome” kinders!

My Here en my God!

Skriflesing: Johannes 20:26a 
Teksvers: Johannes 20:19‑31; Matteus 14:22‑33; Lukas 7:18-23 

Agt dae later…” Joh 20:26a 

Mens kan nogal wonder wat alles in daardie agt dae gebeur het. Ons lees eintlik net van hierdie een saak. 

Maar dit moes nogal gegons het in die stad Jerusalem. Die graf was leeg, daaroor was daar geen twyfel nie. Die bewyse was daar, dat Jesus nie gesteel is nie, nie weggedra is nie, en nie net sommer verdwyn het nie. Die dissipels het Hom gesien! Hy het aan hulle in persoon verskyn! Hulle het die gate in sy hande gesien… 

Dan kom Thomas in die prentjie; “My Here…!” Op die keper beskou is hierdie belydenis die uitsluitlike doel van die Evangelie van die apostel Johannes. Wat is jou belydenis? 

Sien jy Hom raak… die Lam van God?

Skriflesing: Joh 1:19-34; Heb 12:1-3; Op 5:1-7; Job 42:5
Teksvers: Johannes 1:29

Die apostel Johannes het die doel om ons daarop te wys dat Jesus die beloofde Messias is. En as hy hom dan sien dan is daar hierdie opwinding in sy “stem”… Hy laat die Doper spreek: KYK! Kyk daar!
Hy roep ons op om die wonder van sy genade nie mis te kyk nie. Die Man van Nasaret, die seun van die timmerman, die mens Jesus, IS die Een wat in staat is om die onmoontlike te doen. Die beloofde een. Daar is net EEN, en dáár is HY! Kyk!
So by die Paasfees kan ons juis die wyse van die wêreld opgaan en Hom heeltemal miskyk!
Sien jy Hom ook raak?
Wys Hom dan aan hulle wat nog nie sien nie.

Geloof red

Skriflesing: Johannes 3:1-21
Teksvers: Johannes 3:14-16

Die sakramente is daar om ons geloof te versterk. Want sonder geloof, kan ons nie tot God nader nie. So baie mense in die moderne wêreld verloor hulle geloof. Moderne wetenskap maak dit skynbaar irrelevant om te glo. God se bestaan word betwyfel en met alles wat geld kan koop, is geloof boonop oorbodig. 

Ons geloof is egter uiters kosbaar, en ons moet dit nie as vanselfsprekend beskou nie. Immers, geloof red.