Die wonder van God se Vrede!

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:27

Vrede is ‘n baie gelade woord in die Bybel. Dit beteken baie meer as die afwesigheid van onmin, bakleiery of oorlog. Trouens hierdie vrede in ons Skrifgedeelte kom van Jesus Christus af. Jesus het dit aan ons gegee as ‘n geskenk, as ‘n gratis geskenk aan ons. 

Daarom gaan ons na drie sake kyk: 

  • Vrede laat Christus vir ons na. 
  • Vrede gee Christus aan ons. 
  • Vrede van Christus is besonders. 

Verhoog tot ons voordeel en tot sy eer!

Skriflesing: Johannes 3, Efesiërs 4, Filippense 2
Teksvers: Johannes 3:13-15; Efesiërs 4:9-10

Ons behandel vandag die neerdaling en verhoging van die Here Jesus Christus. 

Hy is die lydende Messias, maar deur lyding gaan Hy tot heerlikheid. Deur sy hellevaart (wat sy hele lewe geduur het, maar veral aan die einde in die Godverlatenheid aan die kruis – Sondag 15 en 16) het Hy stelselmatig neergedaal in die smarte wat oor ons moes kom. Dit het Hom die vervloekte kruis en onregverdige veroordeling tot die dood gekos! Daarmee het Hy ons daarvan verlos maar ook vir ons ‘n deurbraak gemaak wat niemand anders kon of sou kon doen nie. 

Daarom is Hy verhoog sodat elke knie sal buig en elke tong bely dat Hy die Here is. Hy en Hy alleen!