Jesus is die ware mens dra die volle las van ons sondes

Skriflesing: Johannes 18:28-19:19
Teksvers: Johannes 19:5

Vir die afgelope paar maande het ons gesien hoe gewone mense se lewens verander word as God ingryp. Hulle was moeg en uitgeput, hulle omstandighede was sleg en hulle toekomsperspektief was sonder hoop. Deur die kragtige hand van God, het hierdie mense net soos ons, uitsonderlike dinge vermag.

Al was hulle in sak en as. Al was hulle magteloos en het gevoel of hulle lewe sonder betekenis is, wys die Here ons op die waarde van ons lewens en hoe kosbaar ons is in Sy oë.

Tog is daar een mens wat meer gedoen het as hulle almal saam. Een mens, wat die enige en ware mens is. Hy wat nie deur sy omstandighede bepaal hoe Hy optree nie, maar wat doelbewus Sy Eie heerlikheid prysgegee het en die volle las van ons sondes gedra het. Ons staan stil by die mens, Jesus Christus, die volle openbaring van God, die Woord wat vlees word. Amen

Laai af

Die hemelvaart is tot òns voordeel!

Skriflesing: Johannes 16:7
Teksvers: Johannes 16:7

Ons vier hierdie week die hemelvaart en volgende week Pinkster. Laat ons weer besef dat ons in ons aanbidding van God te make het met die verheerlikte Seun van God, wat nou weer by sy Vader is en wat terselfdertyd ook steeds ware mens gebly het. Hy is egter daar tot ons beswil en voordeel.

1. Wat beteken die hemelvaart van Jesus Christus vir ons? (Kyk gerus weer na u belydenis in HK Sondag 18 en 19.)

2. Waarheen het Jesus gegaan toe Hy opgevaar het en dink jy dit was vir Hom ‘n heel nuwe ervaring? (Mark 16:19; Joh 6:62)

3. Luister hoe antwoord Jesus die hoëpriester en kyk of jy die grootste belofte wat ons vandag het daarin kan vind (Matt 26:64).

4. Lees gerus die volgende verse in voorbereiding op die prediking: Joh 16:7 en 14:16; 4:34; 8:31-34;Ef 1:19-23; Fil 2:9; Hand 1:8-11

Laai af

Jesus Christus is ons Here!

Skriflesing: 1 Petr 1:17-21; 1 Petr 2:9
Teksvers: 1 Petr 1:17-21; Joh 20:28
HK: Sondag 13

Met watter respek en gesindheid en kennis praat jy oor God? Ons hoor so baie vandag, dat selfs Christene en gelowiges, met.., oor en van God praat, asof God hulle maatjie is, hulle aardse vriend, iemand met wie hulle baie familiêr kan raak. Daarom hoor ons dat mense van God praat as….

 • Die Oubaas daarbo…
 • Die Grootbaas…
 • Die groot Oom….
 • Ons Pappie…
 • Van Jesus Christus as ons Boetie…

Lev_11:44 “Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig…”

Ons gaan na drie sake kyk:

 1. Ons noem God ons Vader.
 2. Ons noem Jesus Christus die Eniggebore Seun van God.
 3. Ons noem Jesus ons Here.

Laai af

Die Drie eenheid

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17, 25, 26
HK: Sondag 8

Ons prediking handel vanaand oor die ewige en Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet handel oor Hom wat niemand op aarde nog ooit gesien het nie en wat tog aan ons bekend is deur die Bybel. Die Almag, grootheid van die Drie-enige Verbondsgod, bly vir ons ‘n misterie en tog mag en moet ons ook hierdie saak in die geloof benader. Geloof is meer ‘n aksie van die hart as van die verstand, die liefde aanvaar waar die verstand nog nie kan begryp nie.

Ons gaan vanaand na twee sake kyk:

 • Daar is ‘n God.
 • Daar is ‘n Drie-enige God:
  • Vader,
  • Seun en
  • Heilige Gees.

Laai af

God kan doen wat jyself nie kan nie

Skriflesing: Joh 3:1-10; Joh 7:45-52; Joh 19:38-42 (Nikodemus); II Kor 3:18
Teksvers: Joh 3: 3
HK: Sondag 3

Niemand is so blind as die een wat nie kan sien nie! Ag, ek bedoel, as die een wat nie wil sien nie. Die blindheid van die sondaar is so ernstig dat net ʼn wonderwerk hom kan help. In sonde ontvang en gebore – geestelik blind gebore – so is die sondaarmens sedert die sondeval.

Die klem moet op ons onvermoë gelê word: Ons kan nie! Wel, ons kan nie, tensy ons weergebore word. En dit is presies die bedoeling van Jesus se boodskap aan Nikodemus en die Jode. Voordat jy waarlik getroos in Christus kan lewe, móét elke mens eers sy eie onmag ken en bely, en dan sal ook die evangelie ’n soete bevryding wees wat jou dank vir die Here se genade wakker maak.

Laai af