Gewone mense dra die Kersboodskap

Skriflesing: Lukas 2
Teksvers: Lukas 2:8-20

Al ooit die vraag gevra waarom God juis aan die herders op Bethlehem se velde dié groot nuus bring? Of kom ons los die hoogdrawende woord en noem hulle sommer gewone skaapwagters. Veldmense. Vuil mense. Dom mense. Die lae klas! En was die onbetroubares en onreines, en tog maak die Here Homself eerste, heel eerste aan hierdie groep bekend.
Dit sal ook later blyk dat baie min mense hulle aan die skaapwagter ”fabels” gesteur het, want jare later weet niemand meer dat Jesus in Bethlehem gebore is nie en niemand glo dat Hy die Messias is nie.
Jesus kom vereenselwig Hom met die gewone mense en gebruik hulle selfs as die eerste “sendelinge” van die evangelie!

‘n Gelowige kan die Here alleen maar in nederigheid dien as daar geloofsgroei is

Skriflesing: Lukas 17:1-10 
Teksvers: Lukas 17:5-6 

Die apostels sê toe vir die Here: “Gee ons meer geloof.” Maar die Here antwoord: “As julle maar geloof so groot soos ‘n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbei-boom kon sê: “Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam.” 

Luk 17: 5,6 

Hoofpunte: 

1. Die moeilike opdrag. 

2. Die groot vereiste. 

3. Die diepe besef. 

Christus bring gelooflike blydskap

Skriflesing: Lukas 24:30-53
Teksvers: Lukas 24:44

Na die manne van Emmaus terug gekom het in Jerusalem en by die ander dissipels aangesluit het, het hulle met groot blydskap openlik getuig van alles wat met hulle gebeur het. Die volgende oomblik staan Jesus in hulle midde. En toe hulle van blydskap nie kon glo wat hulle ervaar nie, begin die Here met hulle praat en Hy eet voor hulle oë. 

Dan verduidelik Hy dat alles wat gebeur het, reeds in die wet, die profete en psalms vooruit verkondig is. Die Ou Testament is die belofte van God se genade. Hy wat Jesus is, is waarlik die verkondigde Christus. 

Ons staan vanaand stil by die onuitspreeklike blydskap wat Jesus Christus bring deur die geloof. Amen