Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Lukas (Page 1 of 10)

Die Oes is groot en die arbeiders min!

Skriflesing: Luk 5:1-11; 10:1-16
Teksverse: Luk 5:10c; Luk 10:2

Daar is soveel nood in die wêreld.  Nood wat beteken dat die oes groot is en die arbeiders min.    Baie mense het nog nie die evangelie gehoor nie.   Baie mense het nog nie tot ware bekering gekom nie, alhoewel hulle al die evangelie gehoor het.   Ons wat tot geloof gekom het het die wonderlike genade ontvang om te mag glo.

Ons mag nie hierdie wonderlike gawe vir onsself hou nie.   Ons moet dit uitjubel en dit ook aan ander meedeel.  God roep ons daartoe.   God maak ook gewillig en bekwaam   Ons moet nie vrees of bang wees hiervoor nie, want God stuur ons en Hy sal ons bewaar. Daarom moet ons nooit ophou om te bid vir diegene wat spesifiek geroep is om die evangelie te verkondig onder heidene en onder moeilike omstandigehede nie.

Genoeg is Genoeg

Skriflesing: Lukas 22:24-54, 63-71 (2020)
Teksvers: Lukas 22: 48- 51

Artikel 30-32 van die NGB handel oor die regering van die kerk en die ampte wat God daarvoor ingestel het. Die kerk word nie deur hierdie ampte regeer nie, maar deur Chirstus as die Hoof. Hierdie dienaars, moet egter toesien dat die kerk getrou is aan haar roeping en taak sodat Christus se regering getrou uitgevoer word. 

In hierdie teksgedeelte vind ons nie minder nie, as drie persone wat baie prominent op die voorgrond tree. Petrus, wat Jesus verloën, Judas wat Jesus verraai sowel as die hoëpriester wat Jesus laat gevange neem en veroordeel. Ons staan vanoggend stil by Jesus se beskrywing oor die wyse waarop Hy regeer. 

Jesus bid dat ons geloof nie sal ophou nie 

Skriflesing: Lukas 22:24-34
Teksvers: Lukas 22:32
HK: Sondag 1 en 7

Geloof in God maak ons opgewonde. Daar is min dinge wat ‘n mens so hart so vrolik maak as wanneer jy weet dat God jou liefhet en deur sy genade as sy Eie kind aanneem. Maar om te glo is nie altyd so maklik nie. Somtyds is daar bykans onmoontlike omstandighede wat lyk of dit ons lewens gaan ruïneer.

So gebeur dit ook net voor die kruisiging dat Jesus die dissipels waarsku dat hulle geloof tot die uiterste getoets gaan word. Al sal ons soos Petrus Hom drie maal verloën, bid Jesus dat ons geloof nie sal ophou nie.

Die beker wyn wys op die nuwe verbond in die bloed van Christus

Skriflesing: Lukas 22:7-23; Eksodus 24:1-9; Levitikus 17:10-14 
Teksvers: Lukas 22:20 

Vandag staan bekend as palm Sondag. Dit is die dag waarop Jesus vir die laaste keer na Jerusalem sou kom. 

Hy was verbied om deur die gebied van Samaria te gaan, en moes die roete van die Dekapolis neem. So het Hy as te ware die laaste Eksodustog aangedurf om die Eksodus in Jerusalem te volbring. Hier word die Pasga, die Paasfees vervul as Jesus self as Offerlam geslag word. 

Ons kyk vandag na die betekenis van die beker wat Jesus moes drink, en die beker wat Hyself getuig, die Nuwe Testament in sy bloed is. 

« Older posts