My Here en my God!

Skriflesing: Johannes 20:26a 
Teksvers: Johannes 20:19‑31; Matteus 14:22‑33; Lukas 7:18-23 

Agt dae later…” Joh 20:26a 

Mens kan nogal wonder wat alles in daardie agt dae gebeur het. Ons lees eintlik net van hierdie een saak. 

Maar dit moes nogal gegons het in die stad Jerusalem. Die graf was leeg, daaroor was daar geen twyfel nie. Die bewyse was daar, dat Jesus nie gesteel is nie, nie weggedra is nie, en nie net sommer verdwyn het nie. Die dissipels het Hom gesien! Hy het aan hulle in persoon verskyn! Hulle het die gate in sy hande gesien… 

Dan kom Thomas in die prentjie; “My Here…!” Op die keper beskou is hierdie belydenis die uitsluitlike doel van die Evangelie van die apostel Johannes. Wat is jou belydenis? 

Nader as ‘n klipgooi ver

Skriflesing: Lukas 22:31-46
Teksvers: Lukas 22:41

Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hierdie woorde is nie maar net goeie raad nie, dit is wesenlik in ons behoud van geloof. Om te waak en te bid, bedoel om wakker te wees, om gereed te wees, maar ook om tot God te nader. Om op die Here te wag. 

So moes die dissipels saam met Jesus waak en bid, daar by Hom, in die tuin omtrent so ver ‘n mens ‘n klip kan gooi. So naby, en tog so ver. Nader as ‘n klipgooi ver. 

Gewone mense dra die Kersboodskap

Skriflesing: Lukas 2
Teksvers: Lukas 2:8-20

Al ooit die vraag gevra waarom God juis aan die herders op Bethlehem se velde dié groot nuus bring? Of kom ons los die hoogdrawende woord en noem hulle sommer gewone skaapwagters. Veldmense. Vuil mense. Dom mense. Die lae klas! En was die onbetroubares en onreines, en tog maak die Here Homself eerste, heel eerste aan hierdie groep bekend.
Dit sal ook later blyk dat baie min mense hulle aan die skaapwagter ”fabels” gesteur het, want jare later weet niemand meer dat Jesus in Bethlehem gebore is nie en niemand glo dat Hy die Messias is nie.
Jesus kom vereenselwig Hom met die gewone mense en gebruik hulle selfs as die eerste “sendelinge” van die evangelie!