Jou vra om vergifnis moet ook vergewensgesind wees!

Skriflesing: Matt 18:21-35; Lukas 7:36-50 (Matt 6:9-14; 1 Joh 1:5-10) 
Teksvers: Luk 7:47; Matt 18:31-33 
HK Sondag 51 

Die bede om brood en die bede om vergifnis word in Matteus 6:12 met die woordjie “en” aan mekaar verbind. Die mens het beide ewe nodig: brood vir die liggaam en vergifnis vir die siel! So leer die Woord ons dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie… Daar is dus ‘n heilige balans tussen die stoflike en geestelike. 

As jy egter mooi nadink, is die laste van jou sondeskuld veel erger as broodsgebrek. Die las van ‘n skuldige gewete en skuldgevoelens is dikwels die oorsaak van gebroke verhoudinge. Dit kan net heel word deur ware vergifnis. Vir daardie regte gesindheid moet ons bid. Vergifnis genees en heel. Daarom leer Jesus ons om te bid vir vergewing, mààr dan ook vir ‘n gesindheid waarin ek ook van harte gewillig is om my naaste opreg te vergewe.

Ons hoop is altyd op die toekoms gerig

Skriflesing: Lukas 9:51-62 
Teksvers: Lukas 9:62 

Die jaareinde het aangebreek en vir baie mense is dit ‘n groot verlig-ting. Die meeste mense sal sekerlik wil vergeet van 2020 wat die wêreld op sy kop gedraai het. Daarby lê daar nog ‘n geweldige groot onsekerheid voor ons. Wat sal tog in 2021 gebeur? Waarop sal ons hoop? Is daar vir ons ‘n toekoms? 

Niemand kan met sekerheid weet wat volgende jaar gaan gebeur nie. Dit beteken nie dat ons as gelowiges moed opgee en in sak en as gaan sit sonder enige hoop nie! Inteendeel, as van die dissipels met die Here praat oor hoe hulle Hom moet volg, dan sê Hy: Niemand wat ploeg en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie… 

Ons staan vanoggend stil by die tema: Ons hoop is altyd op die toekoms gerig. Amen 

Ons grootste skat is ons rykdom in God

Skriflesing: Lukas 12:13-21
Teksvers: Lukas 12:20-21
HK Sondag 42

Om te steel is so deel van ons alledaagse lewe dat ons al gewoond geraak het daaraan. Ons sien en hoor en ervaar hoe diefstal elke dag oor die nuus uitbasuin word. Nie net hoe die land se koffers kaal gestroop word deur korrupsie nie, maar ook die fisiese daad van roof. Ons huise het tronke geword om diewe en rowers uit te probeer hou.

Diefstal strek baie verder as net om iemand te beroof deur hulle besittings te neem. Soms kan ons steel sonder om iets te vat. Ons steel met die oë, ons steel met die mond. Ons steel tyd, ons steel eer, ons steel liefde en omgee. Ons kan immers die Here besteel deur die gawes wat Hy gee vir onsself te gebruik.

Ons staan vanaand stil by die tema: ons grootste skat is ons rykdom in God. Amen

Laai af

Jesus Christus, ons Koning, het sy koninkryk kom bevestig! Wat moet ons dink en doen in hierdie tyd van inperkings?

Skriflesing: Luk 19:11-27 (Mat 24:14-30)
Teksvers: Luk 19:12-14, 27

Die wederkoms is elke dag ’n dag nader. Ook in die “goeie tye” was dit so. Ook in die tyd van Jesus Christus op aarde was dit so. Jesus was op pad na Jerusalem vir die Paasfees. Hy het aan die dissipels geleer dat Hy gedood sal word en sal opstaan (Luk 18:31-35). Dit het ’n algemene gevoel laat ontstaan dat die Koninkryk van God spoedig en skielik sal gebeur. Jesus het ook geweet dat as mense obsessief raak met die wederkoms, is hulle geneig om hulle roeping op aarde te versaak en net uit te sien na die wederkoms.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die Koning het sy koninkryk kom bevestig.
  • Die Koning het sy koninkryk in werking kom stel.
  • Die Koning het sy koninkryk kom beoordeel.

Laai af

Geloof red

Skriflesing: Lukas 8:40-56
Teksvers: Lukas 8:48
HK: Sondag 23

Met Sondag 22 bereik ons die einde van ons geloofsbelydenis. Die belydenis wat so presies uitgelê is oor die betekenis van elkeen van die 12 artikels keer nou terug na ons in persoon en vra: wat is die waarde van al hierdie dinge wat ons bely? Wat is die waarde van jou geloof?

Ons gaan vervolgens stilstaan by die gebeure van twee meisies wie se lewe in gevaar is agv gesondheid met die tema: Geloof red.

  1. Kan jy nog die 5 bekende solismes onthou van die reformasie? Sola Fide… ens
  2. Hoekom sal ons bely dat geloof red, as dit tog net ons Here Jesus is wat kan verlos? Hab. 2 en Romeine 1
  3. Wat beteken die woorde: geregtigheid en regverdigheid?
  4. Watter soort werke kan ons doen om onsself te red?

Laai af