Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 39

Voorvaders voor die Vader

Skriflesing: Matteus 15:1-20 (2020)
Teksvers: Matteus 15:7-8
HK: Sondag 39

Eer jou vader en moeder. Hierdie is nie onbekende, vreemde woorde nie. Tog is daar soms misverstand oor wat die gebod werklik bedoel. Sommige mense haak vas by outoriteit, veral die owerheid. Hierdie gebod is gegee bykans 400 jaar voordat daar ‘n koning in Israel of owerheid was. Die fokus lê by VADER en MOEDER. Die huisgesin is hier in die oog, nie die regering nie. Ouers moet eerwaardig optree en hulle kinders leer om met eerbied en ontsag veral vir God te leef . 

Ons kyk vanaand na Jesus se optrede as daar ‘n afvaardiging uit Jerusalem opdaag om sy werk te ondersoek. Volgens hierdie geselskap is daar geen ontsag of eerbied vir die voorvaderlike gebruike nie, maar Jesus leer ons ook die voorvaders staan voor die Vader. 

God het al die gesag en seggenskap en Hy gee gesag

Skriflesing: Rom 13:1-14
Teksvers: Rom 13:1,2,4
HK Sondag 39

Ons kan met blymoedigheid en vreugde lewe, want God het absolute seggenskap, gesag en mag oor die hele wêreld. Blymoedig en vreugdevol omdat God grense vir die mens gestel het.

  • Want grense bring vir ons vryheid.
  • Vryheid om niks en niemand te vrees nie.
  • Solank jy binne die grense bly is jy veilig en geborge.
    1. God het en is die gesag!
    2. God gee gesag ook aan mense!

Gehoorsame kinders leef tot eer van God

Skriflesing: Eksodus 20:12; Efesiërs 6:1-9
Teksvers: Eksodus 20:1
HK Sondag 39

In die vyfde gebod, waar dit oor gesag gaan, is die beginsel wat daargestel word, ‘n baie intieme en bekende verhouding: Eer jou vader en jou moeder!

Gesag begin by hierdie eerste verhouding waarin ons die wêreld binne kom. Jou ouers is die eerste persone wat jy ken. Hulle is die persone deur wie jy in die lewe kom. En hulle is uiteraard die eerste mense met wie jy te doen kry… As ouers is ons nie alleen in ‘n liefdesverhouding tot ons kinders nie, maar ook ‘n gesagsverhouding…

Hierdie gesagsverhouding weerspieël iets baie meer as net ons gesinstruktuur. Dit wys op ons gewilligheid om te leef onder die gesag van ons hemelse Vader. Ons staan stil by die vyfde gebod met die tema: Gehoorsame kinders leef tot eer van God.

Laai af