Die groot raaisel!

Skriflesing: Psalm 73 en Ps 49
Teksvers: Psalm 73:28

Asaf, die Leviet, is een van die geestelike leiers van die volk. Hy onderrig hulle deur liedere wat hy die volk laat sing. 

Hier hanteer hy een van die moeilikste raaisels wat die mens in sy lewe konfronteer: Waarom Here? Hy slaan die spyker op die kop met diegene wat teen ons onreg pleeg en hy draai nie doekies om nie. Hy weet dat die grootste gros mense hierdie tipe vraag een of ander tyd in sy/haar lewe teëkom en moet hanteer. Hy gee hier ook duidelike leiding oor hoe ons met hierdie worsteling moet omgaan, sodat ons nie ons medegelowiges beledig of benadeel nie, en God se eer nie skade aandoen nie. 

God beskerm sy kerk

Skriflesing: Ps 121 
Teksvers: Ps 121 
HK Sondag 21 vr 54 

Hierdie Psalm is deur die Pelgrims gesing op pad na Jerusalem. 

Hulle het dit gesing om daarmee te erken, God is hulle enigste hulp en hoop. So is die Here vir al die eeue die Beskermer van sy kerk. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Niks sal God se kerk van Hom af kan wegruk nie. Want wie kan voor God bly staan? 

  • God beskerm sy kerk. 
  • God beskerm sy kerk op aarde. 
  • God beskerm sy kerk tot in die hemel. 

Die Bybel: is dit net vir grootmense

Skriflesing: Psalm 119: 9 – 16 
Teksvers: Psalm 119: 9 

Die Bybel… is dit net vir grootmense bedoel of is dit ook vir kinders en jongmense? Want soms kom mens by gedeeltes in die Bybel wat selfs vir die grootmense moeilik is om te verstaan. En as die grootmense soms sukkel om te verstaan wat hulle lees, kan dit mens laat wonder: wat van die kinders? Ons teksvers werp besondere lig hierop as daar gevra word “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoonhou…?” Die goeie nuus van hierdie woorde is dat die Bybel vir elke kind bedoel is, van alle ouderdomsgroepe. Ons leer ook dat die Bybel ‘n baie kosbare geskenk, en hulpmiddel, uit God se hand is om kinders en jongmense te help om `n mooi en geseënde, vol lewe te lewe. Dis wat ons vanmôre in die prediking gaan hoor 

  • die goeie nuus dat die Bybel vir alle kinders bedoel is; 
  • waarom die Bybel vir alle kinders belangrik is; en 
  • watter rol ouers in kinders se lewe speel as dit kom by die verstaan van die Bybel. 

Wat het jy om te gee?

Skriflesing: Markus 8:34-38 (OAV 1953); Psalm 49
Teksvers: Psalm 49:8,16
HK Sondag 5

8. Een mens kan tog nie ‘n ander loskoop van die dood en aan God ‘n losprys vir hom betaal nie? 

9.Die prys vir ‘n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal, sal nooit genoeg wees 

10. dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. 

16. Maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood; ek sal aan Hom behoort.