Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 17

Nie tevergeefs nie! 

Skriflesing:1 Kor 15 (1983) 
Teksvers:1 Kor 15:1,14,58 
HK: Sondag 17 

In ons tyd is die aanslag teen die kerk van Christus veral gerig op die waarheid van die Woord. Die gewoon historiese waarheid. So ook die vraag of Jesus werklik uit die graf opgestaan het. Verskeie argumente word gewoonlik tot vervelens toe geopper. 

Die interessante van die Woord is dat dit al in Paulus se dae ‘n vraag was, en dat Paulus nie die historiese bevraagteken nie, (wel eenvoudig bewys), maar dat hy wel daaroor bekommerd is of ons dit werklik wel glo. Daarsonder is alles, ook jou geloof totaal tevergeefs. 

Christus se opstanding is ook my opstanding

Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Teksvers: Efesiërs 2: 4-6
HK: Sondag 17 vraag en antwoord 45

Hoofpunte: 

1. Christus se opstanding en my regverdigmaking. 

2. Christus se opstanding en my heiligmaking. 

3. Christus se opstanding en my heerlikmaking. 

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” Efesiërs 2: 4-6 

Christus is ons Opstanding en lewe!

Skriflesing: 1 Kor 15:1-26
Teksvers: 1 Kor 15: 13-15
HK: Sondag 17

Ons belydenis vra ‘n reguit vraag sonder om baie besonderhede aan die vraag te voeg: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?

1. Waarom dink jy sal die woordjie “nut” gebruik word om te beskryf hoe die opstanding waarde toevoeg tot ons geloof? Hierdie nut word vir ons beskryf op drie maniere, gaan kyk gerus V/A 45.. 1 Pet 1:3-10

2. Op watter wyse sal die opstanding uit die dood geskied? Is dit geestelik of ‘n liggaamlik of beide? Rom 6:4 en 8:34, Ef 2:5-6

3. Hoekom leer Jesus ons dat ons liggaam en siel belangrik is, en nie geskaad mag word nie? 1 Kor 6:19

Laai af

 

Die Emmausgangers – Jesus het waarlik opgestaan

Skriflesing: Luk 24:1-35
Teksverse: Luk 24:30-34
Heid Kat Sondag 17 Vr en Antw 45

Vr. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antw.
Ten Eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin, Sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak.
Ten Tweede word ons nou deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek.
Ten Derde is die opstanding van Jesus vir ons ’n betroubare waarborg van ons salige opstanding.

Laai af