Om die wêreld te oorwin

Skriflesing: 1 Johannes 5; Joh 16:33; Op 12:10-11 en Op 21:5-8 
Teksvers: 1 Johannes 5:4 

Onthou u ons jaartema? Meer as oorwinnaars…! Onthou u die sg. Griekse godin van oorwinning: Nike of Nika? Daardie Griekse woordjie van ons tema? In die twee verse van vandag staan hierdie woordjie vier keer geskrywe. Johannes, die apostel van die liefde, is die een skrywer wat die meeste konsentreer op die konflik van die geloof versus die wêreld, en die een wat hierdie Griekse woordjie (nika: oorwin, victory) die meeste gebruik.

Liefde vra immers vir oorgawe en toewyding, en dit vra vir keuses en veroorsaak noodwendig konflik.

Hoe kan ek en jy ook die wêreld oorwin?

God se liefde is lewe

Skriflesing: 1 Johannes 3:1-24
Teksvers: 1 Johannes 3:15
HK Sondag 40

In Hom is die lig, en die lig is die lewe van die mense… So getuig Johannes oor Christus. Christus is lewe. Hy gee lewe uit die dood. En hierdie lewe rig die mens op die ewige. As God lewe gee, en sy lig in jou skyn deur Sy liefde, kan jy nie anders as om God ook lief te hê nie. Elkeen wat God liefhet, sal ook sy naaste liefhê.

Dit is die wese van die 6de gebod. Die lewensgebod. God se liefde, waardeur ons lewe. As hierdie liefde nie sigbaar word in ons lewe nie, beteken dit ons is geestelik dood.

Ons staan vanaand stil in die lig van die 6de gebod by 1 Johannes 3:15 “Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar, en geen moordenaar het die ewige lewe blywend in hom nie.”

Laai af

Ware bekering lei tot ware goeie werke!

Skriflesing: Gal 5:13-25; Klaagl 5:1-21; 1 Joh 5:1-5
Teksvers: Gal 5:16,25; Klaagl 5:21; 1 Joh 5:3

Ons neem bekering nie altyd baie ernstig op nie. Ek is mos ’n Christen wat die Here dien. Hoekom moet ek my bekeer? Is dit nodig dat ek my bekeer? Ten diepste is bekering ’n daad van God. Maar tog ook ’n daadwerklike roeping wat op ons as Christene geplaas word. Ons moet daagliks die oue mens afsterf en as nuwe mens te lewe. Dit is om jou te laat lei deur die Gees. Dit is om goeie werke te doen deur die vrug van die Gees te openbaar in die doen van goeie werke.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die ware bekering.
  • Die wese van bekering.
  • Die vrugte van bekering.

Laai af

God die Vader en ons Skepping

Skriflesing: Psalm 104 1 Joh 2:28-3:10
Teksvers: Psalm 104 (in geheel) en 1 Joh 3:1
HK: Sondag 9

Die Psalmdigter is bly oor die skeppingswerk van God en hy loof God daaroor. God het self alles in ‘n groot verskeidenheid en met wysheid geskape. Hy self hou dit alles met sy majesteit en Vaderlike hand in stand. Deur God en in God is alles en leef alles. Sonder God kan niks bestaan nie. Geen skepsel kan op sy eie bestaan, deur sy eie krag nie. Daarom begin ons ook die belydenis van ons geloof deur te bely: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.

Ons gaan oor drie sake handel:

1) Ons glo dat God ons Vader is.

2) Ons vertrou dat Hy ons volkome onderhou en regeer.

3) Alles gebeur tot ons beswil op aarde.

Laai af

God is lig, in Hom is daar geen duisternis nie

Skriflesing: 1 Johannes 1
Teksvers: 1 Johannes 1:5

Die blye boodskap van Jesus Christus is dat God deur Jesus Christus vir ons die ware Lig geword het. Hy is die Lig wat lewe vir ons gebring het. In Hom is daar daarom geen duisternis nie. Daarteenoor kom die Here om deur die Heilige Gees vir elkeen te waarsku dat die wat aan Hom deel het, nie in die duisternis van die sonde kan of wil bly lewe nie. Die wat steeds volhardend in die donkerte van die sonde wil lewe, praat daarom nie die waarheid nie. Jy word opgeroep en in staat gestel om in die lig van Jesus Christus te lewe. Hy is die Lig en Hy self leef in die lig. Elkeen wat in en deur die Ware Lig lewe, het die sekerheid dat die bloed van Jesus hom/haar reinig van elke sonde. Ons kan daarom nooit beweer dat ons nie sonde het nie. Dan jok ons vir onsself en dan is die waarheid van Jesus Christus nie in ons nie. Die Heilige Gees dring ons om ons sondes te bely. Jesus Christus is getrou en regverdig en daarom vergewe Hy ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons wat in die lig van Jesus Christus lewe, kan nie beweer dat ons nie gesondig het nie. Mag Hy wat die Ware Lig is, vir ons uit die donkerte van ons sondige aard lig.

Laai af

Vals profete! Ware profete! Gehoorsame profete!

Skriflesing: 1 Joh 4:1-6
Teksvers: 1 Joh 4:4-6

Wie is Vals profete? Wie is Ware profete? Wie is Gehoorsame profete? Dit raak vandag al hoe moeiliker om die onderskeiding te maak.

Ons lees ook in die Skrif dat Satan hom voordoen as ’n engel van die lig. Daar is so baie kerke vandag, kerkgroepe. Wie het die Gees van die waarheid en wie het die gees van dwaalleer?

Ons gaan daarom juis vandag kyk na die drie sake uit ons Skrifgedeelte:

  • Vals profete.
  • Ware profete.
  • Gehoorsame profete.

Laai af