Jesus Christus is ons GROOT Hoëpriester

Skriflesing: Heb 4:14-5:10
Teksvers: Heb 4:14,15; 2 Kor 5:21; 1 John 3:5; 1 Pet 1:19
HK Sondag 14

Jesus Christus het ook die menslike natuur aangeneem deur soos ‘n mens gebore te word en waarlik self mens ook te word. Hy is gebore uit die maagd Maria. Maar Hy kan alleenlik ons Middelaar wees omdat Hy waarlik God en mens is, SONDER SONDE!

  • Die Hoëpriester was ‘n mens met sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was sonder sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was volkome Heilig.

Die water en bloed getuig

Skriflesing: Genesis 2:4-7, 15-25; Johannes 19:28-37
Teksvers: 1 Johannes 5:5-8
HK Sondag 22

Die Here het nie stofspoke gemaak nie, maar regte egte mense. Mense wat bestaan uit vel en been, soveel so dat Adam uitroep: hier is een soos ek, vlees van my vlees en been van my gebeente… Mense deur wie daar bloed in hulle are vloei. In daardie bloed is lewe. Die siel is in die bloed. 

So onlosmaaklik is die bestaan van die mens as lewende wese, liggaam, siel en gees. Daarvoor moes Christus betaal, met ‘n regte egte menslike liggaam, daarvoor moes Hy die Gees gee. Dit is die getuienis van die water en die bloed. Amen 

Om die wêreld te oorwin

Skriflesing: 1 Johannes 5; Joh 16:33; Op 12:10-11 en Op 21:5-8 
Teksvers: 1 Johannes 5:4 

Onthou u ons jaartema? Meer as oorwinnaars…! Onthou u die sg. Griekse godin van oorwinning: Nike of Nika? Daardie Griekse woordjie van ons tema? In die twee verse van vandag staan hierdie woordjie vier keer geskrywe. Johannes, die apostel van die liefde, is die een skrywer wat die meeste konsentreer op die konflik van die geloof versus die wêreld, en die een wat hierdie Griekse woordjie (nika: oorwin, victory) die meeste gebruik.

Liefde vra immers vir oorgawe en toewyding, en dit vra vir keuses en veroorsaak noodwendig konflik.

Hoe kan ek en jy ook die wêreld oorwin?

God se liefde is lewe

Skriflesing: 1 Johannes 3:1-24
Teksvers: 1 Johannes 3:15
HK Sondag 40

In Hom is die lig, en die lig is die lewe van die mense… So getuig Johannes oor Christus. Christus is lewe. Hy gee lewe uit die dood. En hierdie lewe rig die mens op die ewige. As God lewe gee, en sy lig in jou skyn deur Sy liefde, kan jy nie anders as om God ook lief te hê nie. Elkeen wat God liefhet, sal ook sy naaste liefhê.

Dit is die wese van die 6de gebod. Die lewensgebod. God se liefde, waardeur ons lewe. As hierdie liefde nie sigbaar word in ons lewe nie, beteken dit ons is geestelik dood.

Ons staan vanaand stil in die lig van die 6de gebod by 1 Johannes 3:15 “Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar, en geen moordenaar het die ewige lewe blywend in hom nie.”

Laai af