Skriflesing: Rut 1:1-22
Teksvers: Rut 1: 13b,16 en 20-21

Soms kan ons deur woede en verbittering onsself van al ons bekendes en geliefdes vervreem. Dit gebeur baie keer as ons verkeerde besluite geneem het, of as buitengewone omstandighede veroorsaak dat ons kosbare dinge moet prysgee.

Ons staan vanoggend stil by die lewe van Rut en Naomi, waar ons duidelik sien hoe Naomi se verbittering haar identiteit vervreem sodat sy nie meer Naomi, die lieflike wil wees nie, maar Mara, die verbitterde.

Laai af