(Last updated on Desember 5th, 2017)

Die Gereformeerde Kerk Centurion beskik oor die volgende:
‘n Gemeenteblad, Die Kommunikaatjie, wat elke week saamgestel en Sondae voor die oggenddiens uitgedeel word.
Die Kommunikaatjie is ook op hierdie webwerf se tuisblad beskikbaar.
Lidmate is welkom om bydraes vir plasing in die Kommunikaatjie te stuur. Hierdie bydraes moet die kerkkantoor nie later as 12:00 op Woensdae bereik vir plasing die volgende Sondag.
Bydraes kan per e-pos na  kerkkantoor@gkcenturion.co.za gestuur word.