Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Hebreërs (Page 1 of 5)

Diepe ontsag vir God lei tot ware broederliefde

Skriflesing: Hebreërs 12 en 13 (1983) 
Teksvers: Hebreërs 12:29 

Ons staan hierdie kwartaal tydens aanddienste stil by die TWEEDE TAFEL van die Wet van GOD. 

In die Hebreërbrief word ons herinner aan die offer van die Hoëpriester wat Homself as Lam van geoffer het vir ons redding en verlossing van al ons sondes. Wie Hom verag kry met ‘n vreeslike God van oordeel te make. 

Wie Hom eer sal dit in sy alledaagse lewe op ‘n heel praktiese manier uitleef in die gewone gang van die alledaagse lewe. 

So kom die eerste en tweede tafel in Christus by mekaar uit. 

Alles wys na Jesus Christus 

Skriflesing: Hebr 1:1-9
Teksvers: Hebr 1:1,2
HK Sondag 6

Die tweede hoofdeel van die Heidelbergse Kategismus handel oor ons verlossing en is vraenderwys op soek na die Verlosser. Hy soek een wat ware mens is om vir die mense se sondes te betaal, maar dan moet hy ook ‘n sondelose (regverdige) mens wees. Daarby moet Hy God wees om die toorn van God te kan dra . Die vraag of daar so iemand be-staan word hier beantwoord en die lyn word regdeur die Skrifte getrek om te sien dat dit eintlik Jesus Christus is, die Seun van God. Hy is die antwoord op al ons vrae. 

God praat met ons deur sy Woord

Skriflesing: Hebreërs 1:1-14
Teksvers: Hebreërs 1:1-3

  • Ons moet steeds luister na God wat met ons praat.
  • In die ou bedeling het Hy oor eeue heen met sy kinders gepraat, deur sy dade en sy woorde.
  • Met Jesus se koms het God Hom op ʼn besondere manier deur sy Seun geopenbaar.
  • Die kern van die boodskap bly steeds die geboorte, lewe, dood en opstanding van God se Seun.
  • Hiervan getuig God se Woord en daarvolgens moet ons leef.

Help my Here, om my eie wil te versaak

Skriflesing: Gen 25:19-34; 27:1-40; Rom 9:10-13; Heb 11:20
Teksvers: Genesis 27:37b (Heb 11:20)
HK Sondag 49

Om ons te laat buig in aanvaarding van sy wil, laat God ons
baie keer presies die dinge beleef wat onsself regtig nie
graag wil nie. Dit maak egter ons oë oop vir sy wil. Dan
moet ons alte dikwels net ons eie wil versaak (opgee).

Die toekoms is immers in sy Vaderhande – as dit nie so was
nie sou ons ‘n hopelose en selfs wanhopige spul mensies
gewees het. Terwyl ons ons eie planne beraam, is dit dit
van die uiterste belang dat ons God vra om ons te help om
ons ten volle aan sy wil in oorgawe en absolute gehoorsaamheid
te onderwerp.

Dis regtig nie so maklik om dit opreg en eerlik te bid nie!

« Older posts