Laat ons die wedloop met volharding hardloop

Skriflesing: Heb 12:1-4; 1 Kor 9:24-27 
Teksvers: Heb 12:1-3 

As Paulus vandag geleef het, sou hy heel waarskynlik die sport-bladsye van die koerante elke dag gelees het. Want in baie van sy briewe gebruik hy die beeld van atlete, wedlope, oorwinning en hoe ‘n wedloop gehardloop moet word. 

In ons teksverse skryf hy juis ook hoe ‘n atleet met volharding ‘n wedloop moet hardloop. Is jy besig met die geloofswedloop. Hierdie is nie ‘n fisiese wedloop nie, maar ‘n geloofswedloop. Dit het baie raakelemente met ‘n gewone wedloop maar verskil ook baie. 

Maar daar is een groot gemeenskaplike faktor, VOLHARDING. Ons kan ook volharding vertaal met blydskap, aanhoudende volharding, om met blydskap nie op te hou om te probeer nie. 

God sien alles

Skriflesing: Gen 30: 25-43; Gen 31 :1-17,41,42; Heb 11: 21; Psalm 121:1-5 (1Pet4:19)
Teksvers: Hebreërs 11:21(Gen 47:31)

Ai, die arme ou Jakob darem. Hy het vir homself soveel moeilikhede op die hals gehaal. Sy eie planne skelmstreke het hom niks anders as stres en sorge besorg nie en vir sy huisgesin nie goed gedoen nie. Die onreg van die skelmstreke teenoor hom gepleeg het dit nie juis makliker gemaak nie. Ons hoor dat die twintig jaar vir Laban vir hom tog ook moeilike tye was. Die teksgedeelte leer ons egter dat geen onreg teenoor hom gepleeg ooit God se oog ontgaan het nie. En vir God se kinders in die wêreld van onreg en korrupsie geld dit as ‘n troosvolle boodskap.

Nota: In Gen 47:31 lees ons dat Jakob in aanbidding buig oor die koppenent van sy bed., terwyl Heb 11 meld dat hy aanbid oor die knop van sy staf. Die verskil kom in Hebreërs wat aanhaal uit die LXX wat ’n ander lesing het as die MT van die Ou Testament. Die stamwoord is dieselfde, die klinkers verskil. (matê = staf en mitah = bed). Dit maak aan die wese van die saak geen verskil nie. In beide lesings gaan dit immers daaroor dat Jakob aan die einde van sy lewe/ in sy ouderdom ’n dankbare aanbiddende houding in onderwerping aan die wil van God ingeneem het.

Laai af

Christus openbaar Homself as Verlosser deur Sy Woord regverdig

Skriflesing: Hebreërs 1:1-2:4
Teksvers: Hebreërs 1:1
HK: Sondag 6

Is u van harte oortuig dat die Bybel die woord van God is? Is u seker dat dit wat in die Bybel staan die waarheid is? Want die wetenskap is so oortuig dat die Bybel eintlik maar ‘n boek vol feeverhale is! Dit is maar ‘n boek wat gaan oor menslike ervarings van ‘n bo-natuurlike krag wat hulle God noem! Dit is maar een boek soos baie ander, word beweer!

So geliefdes word die Woord van God vandag in twyfel getrek asof daar geen sekerheid kan wees dat hierdie woord werklik God se eie woord is nie. Want ons bely dat die Bybel nie maar net ‘n boek vol stories oor God is nie, maar God se eie Woord! En uit hierdie woord alleen kan ons die weg na Verlossing vind, Jesus Christus.

Laai af

Die volmaakte offer

Skriflesing: Heb 10:1-20
Teksvers: Heb 10:8-10

Sonde is elke mens op aarde se grootste probleem. Dit maak nie saak van watter denominasie of geloof of oortuiging jy is nie. Die mens is van geboorte af ’n sondaar, en deur sy eie keuse bewys hy of sy dit.

  • Ons is nie sondaars omdat ons sonde doen nie.
  • Ons doen sonde omdat ons sondaars is.

Maar vandag kan elke ware, opregte Christen tog sê: “Ek is ’n verloste sondaar!” Maar om hulle sondes te erken, moes die mense van die Ou Testament offers gebring het, diereoffers, graanoffers, brandoffers en sondeoffers. Maar Jesus Christus is die eenmalige volmaakte offer.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die behoefte vir ’n beter offer.
  • Die voorsiening van ’n beter offer.
  • Die gevolg van ’n beter offer.

Laai af

Erken julle voorgangers, wat Jesus Christus verkondig

Skriflesing: Heb 13:1-24
Teksvers: Heb 13:7,8,17,24

Onthou, gehoorsaam en groet julle voorgangers want hulle is diensknegte wat Jesus Christus verkondig.

Watter plek neem die voorgangers van die gemeente in jou lewe in? Hoe belangrik is die dominee, ouderling of diaken in jou lewe? ‘n Voorganger is iemand wat voor stap, nie volgens sy eie wil nie, maar soos wat sy Koning en Leier, Jesus Christus hom beveel. ‘n Voorganger, of godsdienstige leier, word minder sodat Jesus Christus as Koning en ons Leier meer kan word. Hoe tree ons op en dink ons oor ons voorgangers?

Ons gaan na die volgende drie hoofpunte kyk:

  • Onthou julle voorgangers. v7-9
  • Gehoorsaam julle voorgangers. v17
  • Groet julle voorgangers. v24

Laai af