Jesus is ons borg van ‘n beter verbond

Skrifgedeelte: Hebreërs 7:1-28, Psalm 110
Teksverse: Heb 7:24-28

Die verbond, is ‘n testament. ‘n Testament is ‘n dokument wat beskryf wat elkeen sal ontvang by die dood van die een wie se testament dit is. So het ons in die Ou Testament, die genadeverbond leer ken by wyse van die priester diens soos ingestel by Sinai. Vergifnis van sondes slegs deur die bloed van die offers.

Nou sterf die Testamentmaker, sodat die testament kan uitbetaal. So is Christus vir ons ‘n borg van ‘n beter testament, ‘n beter verbond, as die Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.

Wat is die mens dat U aan hom dink?

Skriflesing: Hebreërs 2:1-18; Psalm 8:1-8
Teksvers: Hebreërs 2:6-9

Jesus Christus is meer uitnemend as die engele. Hy is die ewige ware God, die Eie Seun van die Vader. Maar Hy wat so uitnemend is, het selfs minder as die engele geword. 

Hy het sy eer en heerlikheid prysgegee om as mens aan sy broers gelyk te word. Oor die engele is Hy nie besorgd nie, maar oor die nageslag van Abraham. 

Wat is die mens tog, dat U aan Hom dink?