Werk vir ‘n beloning?

Skriflesing: 2 Kor 5; Matt 25:14‑23; Op 20
Teksvers: 2 Korintiërs 5:10

Is hier ‘n spanning in die Heidelbergse Kategismus te bespeur? Die evangelie is immers een van genade en nie verdienste nie. 

En tog wil die Here sy kinders wat aan Hom getrou is, beloon? Hoe werk hier beloning dan as ons so sterk oortuig is dat ons alles net uit absolute genade van die Here ont-vang? Waarom sal ons dan nog voor die regterstoel van die Here Jesus moet verskyn?