Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 21

Die heilige kerk van Christus 

Skriflesing: Efesiërs 4 (1983)
Teksvers: Efesiërs 4
HK: Sondag 21

Ons bely dat Christus oor die eeue vir Homself ‘n vergadering van gelowiges versamel en dat ek daarvan ‘n ewige en lewende lid is. 

Die gemeenskap van die heiliges is nie maar net woorde wat ‘n hoë sosiale status aan die kerk gee nie. Die gemeenskaplike van die kerk is nie net in Bybelstudie of gemeente-etes te vinde nie, maar wel in die geloof. 

So het ons selfs gemeenskap met dié wat reeds die hemele ingegaan het! Die kerk is groter as sy aksies, sy eredienste en sy individue. Dit is die kerk van Christus wat in één geloof in en deur Jesus Christus saamverbind is. 

God beskerm sy kerk

Skriflesing: Ps 121 
Teksvers: Ps 121 
HK Sondag 21 vr 54 

Hierdie Psalm is deur die Pelgrims gesing op pad na Jerusalem. 

Hulle het dit gesing om daarmee te erken, God is hulle enigste hulp en hoop. So is die Here vir al die eeue die Beskermer van sy kerk. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Niks sal God se kerk van Hom af kan wegruk nie. Want wie kan voor God bly staan? 

  • God beskerm sy kerk. 
  • God beskerm sy kerk op aarde. 
  • God beskerm sy kerk tot in die hemel. 

Christus maak ons deel van die gemeenskap van heiliges

Skriflesing: Lukas 15:11-32
Teksvers: Lukas 15:21
HK: Sondag 21

Ons ken die trilogie van verlorenheid baie goed. Die gelykenis van die verlore seun is algemeen bekend. En hoewel dit hier gaan oor die blydskap van die bekering van sondaars, sit daar ook iets in hierdie gelykenis oor hoe ons die kerk moet sien.

  1. Wat beteken die woordjie: “kerk”? NGB art 28
  2. Aan wie behoort die kerk? NGB art 27
  3. Hoeveel kerke bestaan daar? NGB art 29
  4. Waarom is dit belangrik om deel te wees van ‘n gemeen-te? HK Sondag 21

Laai af