Skriflesing: Lukas 7:47; Psalm 51 
Teksvers: Lukas 7:47 
HK Sondag 51 

Die VYFDE BEDE is die onmisbare verootmoediging wat God ons in sy teenwoordigheid leer. Die Kategismus het immers drie dele, waarvan die eerste en kortste deel (Son 2-5) handel oor ons kennis van ons eie sonde en ellendigheid. 

Voordat jy nie eerlik by jou eie sonde gaan staan en met ‘n gebroke hart voor God belydenis doen nie, sal die nood-saak en erns van vergifnis en verlossing in Christus ook nie by ons posvat nie. Omgekeerd is dit egter wel waar en troosvol en lei dit tot groter liefde teenoor God en veral ook teenoor ons naaste, ja soveel dat ons werklik meer en meer probeer om te vergewe soos God vergewe