Skriflesing: Genesis 1:23-31; Matteus 19:3-10; Maleagi 2:15; 1 Korintiërs 3:18; Rom 1:21-32
Teksvers: Genesis 1:27; 2 Kor 3:18

In die sogenaamde WOKE-kultuur van ons dekade is daar die idee by sommiges dat ‘n mens jou eie geslag kan kies. Alhoewel dit in alle redelike denke as absurd sou tel, moet ons tog baie goed verstaan dat dit die gangbare taal van ons wêreld-omgewing geword het. Mans wat teen alle manlikheid in kies om ontman te word en andersom! 

Daarteenoor sê Jesus onomwonde “dit was nie van die begin af so nie”

Omgekeerde ‘waarhede’ is eintlik net bedekte leuens en ons moet ons (en ons kinders en nageslag) toerus om hier anders te dink as die wêreld.