Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 48

Die koninkryk van die hemel het naby gekom

Skriflesing: Mat 3:1-12 
Teksvers: Mat 3:2,8,11; Mat 4:17 
HK Sondag 48 

Beide Johannes en Jesus uiter die woorde: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” Wat bedoel Johannes en wat openbaar Jesus hierdeur? 

‘n Koninkryk veronderstel dat daar onderdane, grondgebied en ‘n koning is. ‘n Koninkryk veronderstel dat daar orde is. Hierdie koninkryk is so belangrik dat Jesus ons juis geleer het om te bid en te vra daarvoor: 

“Laat U koninkryk kom!” 

Ons gaan na drie sake kyk… 

  • Wat is die koninkryk? v2 
  • Die eise van die koninkryk! v8 
  • Die troos van die koninkryk! v11 

Maranata! Laat u Koninkryk Kom!

Skriflesing: Openbaring 22; I Korintiërs 16:22
Teksvers: Openbaring 22:20
HK Sondag 48

“Laat die genade kom en laat hierdie wêreld verbygaan! Amen.
Hosanna vir die Seun van Dawid!
As iemand heilig is, laat hy kom!
En as iemand onheilig is, laat hy hom bekeer!
Maranata! (I Kor 16:22) Amen”


Dié woorde kom uit die eerste eeu n.C. uit die geskrif DIDACHé as aantekening by ons teksvers Op 22:20. Byna 2000 jaar later het die Here nog nie hierdie gebed verhoor nie… wel nog nie volledig nie. Die koninkryk se koms het immers ‘n ‘reeds en ‘n nog-nie’-perspektief, want die koninkryk is hier én aan die kom, en dààrvoor leer die Here Jesus ons bid in die tweede bede. Die koms van die koninkryk geskied op verskeie wyses en ons kyk daarna onder die volgende punte:

  • Die (weder)koms van Christus.
  • Die koms in mense-harte.
  • Die koms deur mense-hande.
  • Die koms deur ons mense-stryd.