As jy met jou hart glo en jou mond Jesus Christus bely, sal jy gered word

Skriflesing: Rom. 10:1-21
Teksverse: Rom. 10:9

Die Here het aan ons Sy Woord gegee. Die Woord van God, die Bybel, leer ons dat Jesus Christus die enigste ware verlosser is. Hy het Sy woorde in ons harte kom skryf. Sy woorde het tot by ons gekom, in ons hart en in ons mond.

As jy in Jesus Christus glo, en jy bely dat Hy waarlik jou Verlosser is, sal jy gered word.