Die vrug van die Gees!

2022 
Gal 5:22,23 

“Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelik-heid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” 

Ons begin elke jaar met goeie voornemens. Ons het planne, drome en verwagtings van elke nuwe jaar. Dit is wonderlik hoe die Here ons in staat stel om nuut te dink en te beplan. Elke jaar ‘n vars voorneme, ʼn lewe toegewy aan God! 

Hierdie jaar het Centurion gemeente die tema gekies met ‘n doel. Die doel is om te groei in ons geloof. Hierdie is ‘n proses wat geen mens op sy eie kan doen nie. Soos wat ‘n gelowige boer in die geloof die grond bewerk en plant, so moet elke Christen elke jaar in geloof die jaar begin. Om die grond vir ons geloof opnuut voor te berei, is om biddend voor God te buig en te vra dat Hy ons sal lei, behoed en bewaar en ons harte sal reinig, sodat ons vrugbaar kan wees. 

Psalm 1:1 stel dit duidelik dat die mens wat in die Woord van die Here sy vreugde vind, is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is. Die mens se groei kom uit die Woord. Die vrugte wat ons dra kom vanweë die regte bemesting, die Woord en die Heilige Gees wat ons lei om met wysheid uit die Woord te leef. 

Hierdie vrug wat ons moet dra het nege segmente. Dit is soos ‘n nartjie, een vrug, maar dit bestaan uit ‘n klompie segmente, skyfies. Elke mens moet biddend daarna strewe om al nege hierdie segmente in sy of haar lewe te openbaar. As ons dit bid-dend nastreef, sal God ons vernuwe. Ons sal die diepe besef van sondevergifnis deur Jesus Christus ontvang. Ons sal die leiding van die Heilige Gees ontvang. Ons sal dan vreugde en vrede in ons Here Jesus Christus beleef. 

Kom ons pak die nuwe jaar aan met die vaste voorneme om die vrug van die Geeste dra en God al meer en meer te verheerlik. 

Ds. Gerrit