God se liefde laat die hoop nie beskaam nie

Skriflesing: Romeine 5:1-11
Teksvers: Romeine 5:1-5

Tydens Paulus se 3de sendingreis het hy weens onvoorsiene omstandighede twee jaar lank in Efese gebly. Vandaar het hy die twee briewe aan die Korintiërs geskryf. Eindelik kon die apostel self na Korinte gaan waar hy drie maande lank gebly het. Vanuit Korinte skryf hy aan die gemeente in Rome, met die verlange om self ook na Rome te gaan en aan hulle van sy koms in kennis te stel. 

Die Romeine brief is egter alles behalwe ‘n telegram. Hier vind ons die aangrypende verkondiging en tema van die hele brief, dat die regverdige deur die geloof sal lewe. En omdat ons deur die geloof vrygespreek word, het ons vrede by God.