’n Nuwe mens se roem

Skriflesing: Gal 6:1-18; Fil 3:1-11
Teksvers: Gal 6:14-16

Elke mens moet nie te min van hom/haarself dink nie. Want God het ons elkeen uniek geskape met gawes en talente. Party het meer gawes as ander ontvang. Paulus was so ’n man. As hy wou roem, hy was raseg, uiterlik het hy alles gedoen wat van ’n opregte Jood verwag word, hy was onberispelik. En tog na hy ’n nuwe mens geword het, het hy besef dat hy alleen in die kruis van Jesus Christus kan roem.

Daarom gaan ons na die volgende drie gedagtes kyk:

’n Nuwe mens se roem is buite hom/haarself in …

  • God se liefde,
  • Christus se kruisdood,
  • die Heilige Gees se wederbarende werk.