Die krag van die geloof werk deur liefde

Skriflesing: Galasiërs 5:1-26
Teksvers: Galasiërs 5:5-6
HK Sondag 7 V&A 21

Geloof en Hoop en Liefde wek vreugde. Dit is die evangeliese boodskap. Vanaand staan ons stil by die eerste brief wat Paulus geskryf het, aan die Galasiërs, om te sien hoe hierdie drie terme gebruik word. Die Galasiër brief, is dan ook by uitstek ‘n brief wat gaan oor geloof. Die hele pleidooi van Paulus wys op die teenstelling tussen die werke van die wet en die geloof. 

In Hoofstuk is daar ‘n pragtige samevatting waarin al drie hierdie terme saamgevat word nl. Dat ons deur die Heilige Gees uit die geloof wag op die vryspraak (geregtigheid). Want die krag van Jesus Christus is nie in menslike dinge soos die besnydenis nie, maar in die geloof, wat werk (energeo) deur die liefde. Amen