MOEDERBELOFTE – PROTO-EVANGELIE!

Skriflesing: Gen 3:1-24; Rom 5:12-21 
Teksvers: Gen 3:15; Rom 5:14b,15 

Gen 3:15 (‘53 en ‘83) 

15a “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, 
15b tussen jou nageslag (saad) en haar nageslag. (saad) 
15c Haar nageslag (Hy) sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” 

As Genesis drie nie in die Bybel opgeskryf was nie, was die Bybel nie nodig soos wat ons dit ken en ontvang het nie. HOEKOM… 

Want die res van die Bybel handel oor die mens se sondes en oortredinge, en oor wie God is in sy Selfopenbaring en in sy genade wat Hy gedoen het om die mens te verlos. As ons Genesis drie verstaan, verstaan ons die res van die Bybel en natuurlik veral Romeine 5. 

• Satan is God se vyand en hy is werklik en bestaan. 
• Satan het die mens se hele bestaan verander…. 
• God se genade nou reeds geopenbaar in die Moederbelofte.