God skenk groot vreugde aan elkeen wat sy lewensvrae in die gebed na Hom toe bring.

Skriflesing: Psalm 4
Teksvers: Gelese gedeelte

1. Die groot vraag
2. Die groot gebed
3. Die groot vreugde