“Jou geloof het jou gered.” – Luk 17:19b

Hierdie woorde het ons Here Jesus vir die dankbare, Samaritaanse, geneesde, melaatse man gesê, nadat hy omgedraai het en Jesus gedank het vir sy genesing van die verskriklike siekte, melaatsheid. 

Vandag het ons die voorreg om weer die nagmaal te vier. Ons gesindheid om die nagmaal te vier, moet ook ‘n gesindheid van groot dankbaarheid wees. Want ook ons as gelowiges is almal vanweë ons sondes, as ‘n ware wit van melaatsheid. Ons is so sondig omdat ons in sonde ontvang en gebore is en daagliks nog die sonde meer en meer maak. Ons is geseënd, om vanmore Nagmaal te vier, omdat dit vanweë die inperkings vir baie lidmate nie moontlik is om saam met ons Nagmaal in die kerkgebou te vier nie. 

Maar Jesus Christus het ook ons genees. Jesus Christus het ook ons totaal en al van ons sondes genees deur aan die kruis in ons plek ‘n vervloekte te word. Hy het ons so skoon gewas dat ons in skitterwit klere voor die aangesig van God verskyn. Hoe dankbaar moet ons nie wees vir hierdie genade nie? Ons genesing het nie net met ‘n woord van Jesus Christus gebeur soos vir die tien melaatses manne nie. Jesus het vir hulle bloot gesê, gaan wys julle aan die priesters. Nee, Jesus het self, vir ons, in ons plek gesterf, met helse pyn en lyding en smarte, die Onskuldige vir die skuldiges. 

Daarom moet ons oorloop van dankbaarheid. Dankbaarheid is ook dat ons nie die Heilige Nagmaal as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar dat ons met groot erns, met diepe ootmoed en sondebesef dit sal gebruik. Ons moet God elke dag dank vir hierdie groot genade dat ons herinner en versterk kan word tydens die nagmaalviering. 

Ja tydens hier inperkings vanweë Covid-19 kom ons agter hoe geseënd en bevoorreg ons nog altyd was om te besluit, hoe, wanneer en waar ons nagmaal gaan gebruik. Hoeveel keer ‘n jaar ens. Nou is dit nie meer moontlik nie. Ons moet met nougesette reëlings, in agneming van protokolle en veiligheid, nagmaal vier. Daarom moet ons so leef dat God geëer word. Ons moet elke dag in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader leef en Hom dank. Aan die liefde van God is daar geen einde nie. Sy genade is vir ons genoeg. Kom ons waardeer opnuut die Nagmaal as ‘n versterking van ons geloof en ons bid vir diegene wat nie die voorreg het om fisies saam met die gemeente nagmaal te gebruik nie. 

Ds. Gerrit