Dwaas by die wêreld, is wys by God!

Skriflesing: I Kor 1:18-31
Teksvers: I Kor 1:18-21
DL: Afsluiting

As daar iets sou wees soos ‘n “heilige sarkasme” sou dit in hierdie teks staan: “…het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking dié te red wat glo” (1:21). Die dwaasheid hier bedoel is nie onskuldige onnoselheid nie. Die Griekse “moria” beteken immers om moedswillig nie jou verstand te gebruik of reg te gebruik nie.

‘n Moros of moron/moroon is dus ‘n dwaas.

Moria” staan direk teenoor die “sofia” (wysheid/etiek) van die Grieke. Tiperend van die heidense ‘sofia’ is die vertikale lyn van onder na bo – die mens moet opklim na die hoëre wêreld van die goeie. Die evange-lie is daarom dwaasheid (moria) vir die Grieke… want die boodskap van Christus is een van Bo na onder!!

God gryp van bo in met herskepping en wedergeboorte, alleen op grond van sy ewige uitverkiesende liefde en genade.

Die ‘woord van die kruis’ nl. God se werk in die dood en opstanding van Christus, is dus dwaasheid vir die Grieke (heidene), maar dit is ware ‘sofias’ (ware wysheid) by God! Die ‘moron’ sal dit egter altyd betwyfel, bevraagteken en bestry.

En ek en jy? Vir ons is dit verlossing van bo… dít is ware wysheid van God, tot ryke troos en krag vir elke dag!!

(Weens tegniese probleme wat tans ondervind word is die opname nie volledig nie)

Laai af