Die rol van die Wet in die vrug van die Gees

Skriflesing: Galasiërs 3:21-4:7 en 5:6
Teksvers: Galasiërs 3:24-26
HK Sondag 2

Daar is verskeie vertalings vir die woord wat hier in die Grieks gebruik word as Paulus die wet beskryf as ons ‘oppasser of tugmeester’. Sommige vertaal dit selfs met ‘skoolmeester’, en dan verstaan hulle ‘n kwaai skoolmeester met ‘n lat in die hand! Die Griekse woord hier gebruik is “paidagogos” en herinner aan ons woord ‘pedagoog’ wat opvoeder beteken. ‘n Skoolmeester is immers ‘n pedagoog en daarom is een van die vakke op onderwyskollege juis pedagogiek of opvoedkunde!

Gevolglik is die wet van die Here vir baie mense hier ‘n swaard wat heeldag oor jou kop hang. Pasop dat jy nie skeeftrap nie!

Is dit werklik wat Paulus bedoel? Moet mense wat deur die Gees lewe en vrugdra die heeldag in vrees lewe?