God wat alles voorsien, moet aanbid word

Skriflesing: Psalm 39; Rom 8:37
Teksvers: Psalm 39:10
HK: Sondag 10

Die Vader van Jesus Christus is ook ons Vader! (Sond 9) ’n Vader wat sorg. ’n Almagtige God wat omvattend sorg. Soveelso dat ons weet dat alles uit sy Vaderhand na ons toe kom.

Daar is niks wat sy oog sal mis en waar sy hand nie kan bykom nie. Daarom laat Hy geen plek vir dinge soos toeval of noodlot of blote geluk nie – die afgode van die wêreld wat nie van die heerlike voorsienigheid van die Vader weet nie. Hulle dink nog hulle lot is in hul eie hande.

Wie egter onder die besef en indruk kom van die almagtige en alomteenwoordige krag van God (Sond 10), kom selfs in die teenspoede van die lewe en buig in aanbidding van die Vader van ons Here Jesus, wat so omvattend vir ons sorg!

God sorg vir ons as Skepper en onderhouer en ons vertrou in God

Skriflesing: Mat 6:24-34 Mat 10:26-31
Teksvers: Mat 6:31-33; Mat 10:28
HK: Sondag 10

God sorg vir sy ons in teenspoed en in druk. God openbaar Homself altyd, ook as daar groot nood en krisisse in die wêreld is. Ons verstaan nie altyd die gebeure in die wêreld nie.

Die gebeure in die wêreld, die Covid-19 virus, die dood, die trauma, die inperkings laat ons eintlik sprakeloos. Daar is verseker baie vrae,

Ons gaan vanaand na drie punte kyk:

  • God is die almagtige Skepper.
  • God is die barmhartige onderhouer.
  • God is die een op wie ons vertrou.

Laai af

Bly?!

Skriflesing: Kol 1:24-29
HK: Sondag 10

Hoe sien jy lyding? Hoe reageer jy daarop? Is lyding iets wat jy ten alle koste wil vermy? Is lyding iets wat glad nie ‘n plek in gelowiges se lewens het nie? Of is lyding iets waaroor jy jou kan verbly? Wat leer die Here ons oor lyding en hoe ons dit behoort te sien? Kom luister vanaand saam!
· My lyding kom uit God se hand.
· My lyding gaan nie net oor myself nie.
· My lyding wys dat Christus die hoop op heerlikheid is.

Laai af