God sorg vir ons as Skepper en onderhouer en ons vertrou in God

Skriflesing: Mat 6:24-34 Mat 10:26-31
Teksvers: Mat 6:31-33; Mat 10:28
HK: Sondag 10

God sorg vir sy ons in teenspoed en in druk. God openbaar Homself altyd, ook as daar groot nood en krisisse in die wêreld is. Ons verstaan nie altyd die gebeure in die wêreld nie.

Die gebeure in die wêreld, die Covid-19 virus, die dood, die trauma, die inperkings laat ons eintlik sprakeloos. Daar is verseker baie vrae,

Ons gaan vanaand na drie punte kyk:

  • God is die almagtige Skepper.
  • God is die barmhartige onderhouer.
  • God is die een op wie ons vertrou.

Laai af

Bly?!

Skriflesing: Kol 1:24-29
HK: Sondag 10

Hoe sien jy lyding? Hoe reageer jy daarop? Is lyding iets wat jy ten alle koste wil vermy? Is lyding iets wat glad nie ‘n plek in gelowiges se lewens het nie? Of is lyding iets waaroor jy jou kan verbly? Wat leer die Here ons oor lyding en hoe ons dit behoort te sien? Kom luister vanaand saam!
· My lyding kom uit God se hand.
· My lyding gaan nie net oor myself nie.
· My lyding wys dat Christus die hoop op heerlikheid is.

Laai af