DIE BELANGRIKHEID en DIE BEGRONDING VAN GEBED

Getuig, Verklaar en Bely Jesus Christus as Middelaar! 

Skriflesing: 1 Tim 2:1-7
Teksvers: 1 Tim 2:5,6
HK Sondag 6

Om te bid is ’n geloofsverantwoordelikheid! Dit is ’n baie ernstige saak. Daar moet opregtheid en erns met gebede wees. Maar die begronding van die gebed, is baie belangrik. Gebed is die basis van die werk van Jesus Christus as Verlosser en Middelaar. Omdat Hy waarlik mens was, maar altyd waarlik God is en sal wees, was dit alleen Hy wat ons in die regte verhouding met God ons Vader kan stel, dit lees ons duidelik in verse 4,5. Daarom in ons gebede moet daar altyd opregtheid wees.

  • Getuig, daar is net een Middelaar.
  • Verklaar, dat Hy homself as losprys gegee het.
  • Bely, dat Jesus Christus is ons Middelaar.

Christus openbaar Homself as Verlosser deur Sy Woord regverdig

Skriflesing: Hebreërs 1:1-2:4
Teksvers: Hebreërs 1:1
HK: Sondag 6

Is u van harte oortuig dat die Bybel die woord van God is? Is u seker dat dit wat in die Bybel staan die waarheid is? Want die wetenskap is so oortuig dat die Bybel eintlik maar ‘n boek vol feeverhale is! Dit is maar ‘n boek wat gaan oor menslike ervarings van ‘n bo-natuurlike krag wat hulle God noem! Dit is maar een boek soos baie ander, word beweer!

So geliefdes word die Woord van God vandag in twyfel getrek asof daar geen sekerheid kan wees dat hierdie woord werklik God se eie woord is nie. Want ons bely dat die Bybel nie maar net ‘n boek vol stories oor God is nie, maar God se eie Woord! En uit hierdie woord alleen kan ons die weg na Verlossing vind, Jesus Christus.

Laai af