Ware godsdiens is om jou hart te offer

Skriflesing: Matteus 15:1-20
Teksvers: Matteus 15:8

Die Gees van God werk in ons dat ons vrug kan dra. Maar ‘n boom kan nie vrug dra as dit in slegte grond staan of sonder water is nie. In hierdie gedeelte spreek ons Here Jesus die Fariseërs aan oor die wese van hulle geloof. Die oortuiging van hulle hart. 

Ons staan vanaand stil by Sondag 1 oor ons enigste troos. 

‘n Lewe in totale Kontras!

Nagmaal


Skriflesing: Efes 5:1-20
Teksvers: Efesiërs 5:8
HK:Sondag 1 vr 2

Die Kategismus word ingedeel in drie dele – nogal volgens die antwoord op vraag 2. In kort: Ellende – verlossing – dankbaarheid. Ons teks het ‘n soortgelyke indeling. Was, is en word/wees. Verlede, hede, toekoms. En alles in die konteks van hierdie driedeling het te make met die kontras tussen lig en duisternis.

Nou vra ons voor én by én na die Nagmaalviering die vraag, of jy en ek dieselfde mens gaan wees, gaan bly, wat ons was voor die nagmaal…? Of gaan ons die verandering sien en soek en probeer leef? Ons kan tog nie dieselfde mens bly na so ‘n wonderlike evangeliese belewenis soos die Nagmaal van ons Here Jesus nie!

Laai af

My volkome troos!

Skriflesing: Mat 10:26-31
Teksvers: Mat 10:29-31
HK: Sondag 1 Vr. en antw. 1

Om fisies seer te kry, om ’n terminale siekte te hê, om ouer te word, om swaar te kry is nooit vir enigiemand lekker nie. Inteendeel, dit is nie net soms seer nie, maar dit is ook trau-maties. Daarom is daar traumabehandeling, deur pastorale sielkundiges en psigiaters. Maar ons as Christene het dié grootste troos. Ons het nie net God wat daar ver is wat ons vertroos en aan ons die beste traumatiese behandeling gee nie, maar Hy het ook alles wat ons nodig het laat opskryf sodat ons dit kan lees en daardeur vertroos kan word. God is intiem nou by ons betrokke deur sy Woord en Gees. Ons gaan na drie sake kyk.

  • Ons behoort aan Jesus Christus.
  • Ons word bewaar deur die Vader.
  • Ons word verseker van die ewige lewe deur die Heilige Gees.

Laai af