Die Ewige Vader van ons Here Jesus Christus is ook ons Vader

Skriflesing: Psalm 33
Teksvers: Psalm 33:6, 12, 18, 20-22
HK Sondag 9

Seker een van die belangrikste vrae in jou lewe is, hoe dink jy oor God? Is God vir jou werklik so groot, almagtig dat ons nie anders kan as om in ontsag voor Hom te buig nie, of dink jy klein en aards van God? Maar God is nie ver van ons af nie. God is ook elkeen wat in Hom glo se persoonlike God en Vader. Hy sorg vir jou! Hy is lief vir jou! Hy dra jou elke dag! 

Ons gaan na drie sake kyk: 

1 God is my Skepper v. 6 

2 God is my Versorger v. 18 

3 God is my Beskermer v. 20-21 

God die Vader en ons Skepping

Skriflesing: Psalm 104 1 Joh 2:28-3:10
Teksvers: Psalm 104 (in geheel) en 1 Joh 3:1
HK: Sondag 9

Die Psalmdigter is bly oor die skeppingswerk van God en hy loof God daaroor. God het self alles in ‘n groot verskeidenheid en met wysheid geskape. Hy self hou dit alles met sy majesteit en Vaderlike hand in stand. Deur God en in God is alles en leef alles. Sonder God kan niks bestaan nie. Geen skepsel kan op sy eie bestaan, deur sy eie krag nie. Daarom begin ons ook die belydenis van ons geloof deur te bely: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.

Ons gaan oor drie sake handel:

1) Ons glo dat God ons Vader is.

2) Ons vertrou dat Hy ons volkome onderhou en regeer.

3) Alles gebeur tot ons beswil op aarde.

Laai af