Jesus is ons borg van ‘n beter verbond

Skrifgedeelte: Hebreërs 7:1-28, Psalm 110
Teksverse: Heb 7:24-28

Die verbond, is ‘n testament. ‘n Testament is ‘n dokument wat beskryf wat elkeen sal ontvang by die dood van die een wie se testament dit is. So het ons in die Ou Testament, die genadeverbond leer ken by wyse van die priester diens soos ingestel by Sinai. Vergifnis van sondes slegs deur die bloed van die offers.

Nou sterf die Testamentmaker, sodat die testament kan uitbetaal. So is Christus vir ons ‘n borg van ‘n beter testament, ‘n beter verbond, as die Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.